18 april 2013

KNZB 125 jaar


De KNZB bestaat dit jaar 125 jaar en daar zijn we trots op!
Al 125 jaar zetten de KNZB, verenigingen en vrijwilligers zich in om zoveel mogelijk mensen actief de zwemsport te laten beoefenen. Jong en oud, recreatief, competitief of topsport, ieder op zijn eigen niveau.
Of het nu gaat om de Zwem4daagse, Schoolzwemkampioenschappen, het online coachen van individuele zwemmers of het begeleiden van topsporters. Alles is gericht op het promoten van de zwemsport in Nederland; we staan voor een leven lang zwemmen. Het motto van de viering van het jubileum is dan ook ‘Lang leve zwemmen!’
We zullen dit jaar op verschillende manieren aandacht besteden aan het jubileum, bijvoorbeeld met een mobiele tentoonstelling, een fotowedstrijd, een unieke postzegel en een jubileumboek. Elke maand ontvangt u van ons een nieuwsbrief met informatie over de jubileumactiviteiten.
 

Gehandicaptenzwemmen als goede doel


Een leven lang zwemmen moet voor iedereen mogelijk zijn. Daarom heeft de KNZB het Gehandicaptenzwemmen als goede doel tijdens dit jubileumjaar gekozen. We zullen dit jaar diverse acties uitzetten om het Gehandicaptenzwemmen extra te ondersteunen. Zwemmen is een sport die voor bijna iedereen geschikt is en door mensen met alle soorten lichamelijke en verstandelijke beperkingen en chronische aandoeningen kan worden beoefend. Het gehandicapten zwemmen is opgesplitst in waterbasketbal, wedstrijd zwemmen en topsport. Ieder van deze aspecten zullen de komende nieuwsbrieven uitgelicht worden.
Marije Oosterhuis wordt het gezicht van het gehandicaptenzwemmen. ZIj is '1 van de 14'  ambassadeurs van de Johan Cruyff Foundation.

Tijdens dit jubileumjaar gaan we een geldbedrag bij elkaar sparen en aan het eind van het jaar overhandigen aan de Johan Cruyff Foundation. Heeft u als vereniging een goed idee om ons het geld bedrag te vergroten, meldt dit dan bij levenlangzwemmen@knzb.nl.
Een voorbeeld is: haal tijdens de Zwem4daagse in jouw omgeving sponsorgeld op voor onze gehandicaptensporters.
 

Jubileumactiviteiten: fotowedstijd


Op zaterdag 20 april wordt tijdens de ALV het jubileumjaar officieel geopend. 125 jaar KNZB is een mooie gelegenheid om je passie voor het zwemmen met anderen te delen. Dit kan via de KNZB fotowedstrijd, waarvoor het startschot wordt gegeven op 20 april> De wedstrijd loopt tot 14 augustus 2013, de dag dat de KNZB 125 jaar geleden werd opgericht.
Laat u inspireren door de mooie beelden, de grote en kleine momenten, de vreugde of soms het verdriet,  de eerste zwemles, de sprong van de hoge duikplank of je allereerste ervaring in het zwembad. Een greep uit de onderwerpen die voorbij kunnen komen in een fotowedstrijd.
Iedereen (ook buiten Nederland) kan meerdere foto’s inzenden, verdeeld over zes categorieën : Wedstrijdzwemmen, Waterpolo, Synchroon zwemmen, Schoonspringen, Open Water zwemmen en als extra categorie: Zwemmen algemeen.

Een erkende jury onder leiding van Erica Terpstra bepaalt de winnaars: één per categorie en een hoofdprijs voor de winnaar van de allerbeste foto. De hoofdprijs is een Nikon 1 j2 camera.
Voor meer informatie over de prijzen, jury en deelname aan de fotowedstrijd kijk vanaf 20 aprll op

www.knzb.nl/fotowedstrijd
 

Historie


Mr. Pels Rijcken uit Arnhem is waarschijnlijk de eerste geweest die voorstelde om een nationale organisatie op te richten om “het geheele Nederlandsche volk het zwemmen bij te brengen”.
Op 6 april 1888 werd een commissie opgericht, bestaande uit de heren D. Vrijdag (foto),  J.Th. Cattie en W. Westerman, om een “Nederlandsche Zwembond” op te richten. Op 19 mei 1888 werd kennis gegeven van de stappen die tot die oprichting moesten leiden en op 27 mei werd in een vergadering te Utrecht besloten de bond daadwerkelijk op te richten.
De oprichtingsvergadering vond daarna plaats op 14 augustus 1888 in Amsterdam met vertegenwoordigers van de “Amsterdamsche, Arnhemsche, Goudsche en Leidsche Zwemclubs”, terwijl de Hollandsche Dames Zwemclub, hoewel niet aanwezig, ook meedeed.
 

Gefeliciteerd namens Erica Terpstra


“ Lieve dames en heren, ik wil u allen van harte feliciteren met het prachtige jubileum, in alles wat er in de afgelopen tijd allemaal gebeurd is met de KNZB. Want jonge, een groot deel van mijn leven, de kleur ervan, de uitdaging, maar ook het plezier en de lol en mijn gezondheid heb ik te danken aan de KNZB.”
 

Agenda activiteiten


20 april               ‘Startschot’ jubileum tijdens ALV
20 april                Lancering fotowedstrijd
mei                      Opening tentoonstelling
6 juli                     Studenten evenement in en rond zwembad Zeist
14-19 juli             EYOF Utrecht
14 augustus       Verjaardag en onthulling van jubileum postzegel
14 augustus       Sluiting inzendingen fotowedstrijd
31 augustus       Nostalgistendag
1–8 september  EK Masters
7 september      Jubileum diner in Amsterdam
7 september      Onthulling boek & Hall of fame
Half december  Aanbieden cadeau aan gehandicapte zwemmers

 
©KNZB

www.knzb.nl
info@knzb.nl
*|AFMELDBLOK|*

De informatie verzonden met dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming. KNZB staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Tevens staat KNZB niet in voor het virusvrij zijn van een verzonden e-mail.