13 mei 2014

Special Waterpolo Sportlink Club Competitiezaken


De maatschappij verandert snel, we zijn steeds meer online, mobiele telefoons en tablets zijn niet meer weg te denken. Steeds meer informatie verwerken we online, ook in de sportwereld.
De KNZB heeft een automatiseringsbeleid opgesteld gericht op verbeteringen in en modernisering van de huidige systemen die passen bij de wensen van deze tijd. Sportlink en Splash zijn daar al goede voorbeelden van. Nu is de fase aangebroken waarin we voor de modernisering van de waterpolo competitie software staan. Betrouwbare gegevens, een centrale database en een generiek systeem voor alle verenigingen is hierbij het uitgangspunt. 
Met deze speciale editie van de nieuwsbrief Waterpolo houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen en de invoering van de Waterpolo Competitiemodule.

Sportlink Club


In Sportlink Club is bij alle verenigingen de module Wedstrijdzaken aangezet. Deze module is voor de verwerking van de waterpolocompetitie, spelersregistratie en tuchtzaken.
De beheerder van Sportlink Club binnen de vereniging kan zelf mensen uit de vereniging hier toegang toe geven.

Digitaal Wedstrijd Formulier


Vanaf het seizoen 2014-2015 gaan we niet alleen werken met de Sportlink Competitiemodule, ook zal de introductie van het Digitaal Wedstrijdformulier (DWF) op de tablet plaatsvinden.
Het Digitaal Wedstrijdformulier vervangt het huidige papieren wedstrijdformulier. Door het gebruik van een DWF zullen minder fouten gemaakt worden, en verenigingen minder boetes ontvangen als gevolg van foutief ingevulde formulieren. Het gebruik van een DWF betekent ook snellere beschikbaarheid van informatie over de wedstrijd, waardoor de competitie beter gevolgd kan worden.
Over training en scholing ten behoeve van het leren werken met het DWF worden de verenigingen op korte termijn geïnformeerd.

Regionale bijeenkomsten Competitiemodule


Alle waterpoloverenigingen hebben een uitnodiging ontvangen voor informatiebijeenkomsten over de Sportlink Competitiemodule.
Tijdens deze bijeenkomsten informeren we verenigingen over de werking van competitiezaken (o.a. teamopgave, competitiegegevens, tuchtzaken) in de Sportlink Club omgeving.
U kunt zich hiervoor aanmelden via  (

http://www.knzb.nl/knzbvoor/verenigingen_vrijwilligers
/sportlink/aanmeldformulier_sportlink
)

Terugblik op de eerste regio avond


Op donderdag 8 mei vond in het Veenweidebad in Mijdrecht de eerste bijeenkomst  voor verenigingen uit de regio plaats. Het doel van deze bijeenkomst is om ervoor te zorgen dat verenigingen aan het begin van het nieuwe waterpoloseizoen 2014-2015 met de module wedstrijdzaken in Sportlink Club kunnen werken. Het betreft hier de invoer van data van de vereniging zoals de teamindeling,

Twee medewerkes van Sportlink demonstreerden de aanwezige waterpolo secretariaten stapsgewijs de procedure. Ook legden zij het gebruik van het Digitaal Wedstrijdformulier (DWF) uit. Op twee tablets konden de aanwezigen zelf oefenen. Het DWF werd als gebruiksvriendelijk ervaren. De opmerkingen vanuit de zaal zijn genotuleerd en zullen door het projectteam nader onderzocht worden.

 
©KNZB

www.knzb.nl
info@knzb.nl
*|AFMELDBLOK|*

De informatie verzonden met dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming. KNZB staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Tevens staat KNZB niet in voor het virusvrij zijn van een verzonden e-mail.