20 juni 2014

Special Waterpolo Sportlink Club Competitiezaken


Met ingang van het seizoen 2014-2015 gaan de KNZB, alle regio’s en  verenigingen werken met de module wedstrijdzaken in Sportlink. Regio Noord heeft het afgelopen seizoen al gewerkt met het systeem.  Met deze tweede speciale editie van de nieuwsbrief Waterpolo houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen en de invoering van de Waterpolo Competitiemodule.

Regionale bijeenkomsten


De afgelopen weken reisde het projectteam Sportlink door het hele land om de diverse regionale bijeenkomsten te bezoeken. De opkomst was wisselend, maar een groot deel van de verenigingen was aanwezig.
De komende week staat nog de volgende bijeenkomst gepland:
- Dinsdag 24 juni, Zwolle, Hotel Campanile.
Extra bijeenkomst
Voor verenigingen die niet aanwezig konden zijn bij een van de bijeenkomsten in hun regio wordt er op 3 juli een extra bijeenkomst georganiseerd.
Deze extra bijeenkomst vindt plaats in Zeist, seminar KNZB, Woudenbergseweg 56-58, Zeist. Aanvang 19:00 uur.
Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar

sportlink@knzb.nl. Aanmelden kan met maximaal 2 deelnemers per vereniging. Geef bij uw aanmelding uw naam, vereniging en e-mailadres door.

Digitaal Wedstrijdformulier


Het DWF is goed ontvangen op de bijeenkomsten in Mijdrecht, Best, Heerenveen, Dordrecht, Bergen op Zoom en Haarlem. Verenigingen kunnen tijdens de bijeenkomsten zelf het DWF op de tablet uitproberen. Veel gehoorde reacties zijn dat het systeem zeer intuïtief is en dat men zonder instructie snel aan de slag kan.
De meeste gestelde vragen over het DWF:.
- Hoe komen we aan tablets? De KNZB onderzoekt op dit moment de mogelijkheid om collectief tablets aan te schaffen.
- Wat als er geen Wi-Fi verbinding is in het zwembad?  In de handleiding is info opgenomen over het maken van verbinding en de verschillende opties die men heeft (bijvoorbeeld via Wi-Fi hotspot via de telefoon). Daarnaast zal een inventarisatie plaats vinden van de zwembaden met betrekking tot Wi-Fi.
- Hoe zit het met de ondersteuning in de speelweekenden als het DWF een storing/foutmelding geeft? Wie kunnen we dan bereiken?  De KNZB onderzoekt de mogelijkheid om een helpdesk in te richten waarbij er voor verenigingen in het weekend support is.

Sportlink Club


Tijdens de regionale bijeenkomsten wordt uitleg gegeven welke handelingen in Sportlink Club nodig zijn voor een juiste invoer van teamopgaves, planning van wedstrijden etc. Hierbij nog een aantal extra aandachtspunten voor een goede werking van de module Wedstrijdzaken.
Teamopgave
Om ervoor te zorgen dat de teamopgave in Sportlink Club goed verloopt moeten alle spelers op de juiste manier geregistreerd staan in Sportlink Club. Controleer hiervoor op het tabblad Sport of de speler de spelactiviteit Waterpolo heeft en op het tabblad Passen of het startnummer voor waterpolo staat geregistreerd. Pas dan zal de betreffende speler ook zichtbaar worden voor de teamopgave en ook gekoppeld worden aan een team.
W-offcials
Belangrijk is om te controleren of alle W-officials ook als lid in Sportlink Club staan. Als een W-official niet als bondslid staat geregistreerd zal deze ook niet zichtbaar worden binnen het Digitaal Wedstrijdformulier. De regio’s zijn verzocht uiterlijk 20 juni alle W-officials door te geven aan de KNZB. Indien u uw W-officials nog niet als bondslid heeft ingevoerd in Sportlink Club dan gelieve dit zo spoedig mogelijk te doen.
Foto's
In Sportlink Club is het mogelijk om voor zowel teamspelers, W-officials als scheidsrechters een foto te uploaden. Deze zijn dan ook zichtbaar in het DWF. Bekijk hier welke stappen u hiervoor dient te nemen.
Klik

hier  voor de handleiding van Sportlink Club.

Internetverbinding (Wi-Fi) in zwembaden


Voor een goede werking van het DWF is een internetverbinding (Wi-Fi) nodig. De app werkt ook wel offline, dat wil zeggen het wedstrijdverloop bij houden kan offline. Voor de overige acties is een Wi-Fi verbinding nodig.
De KNZB wil kijken of verenigingen ondersteuning nodig hebben bij het realiseren van een  Wi-Fi verbinding. We vragen verenigingen om middels het formulier op onze website de situatie voor haar vereniging in te vullen. Op die manier brengen we in beeld op welke locaties Wi-Fi nog gerealiseerd dient worden ten behoeve van de werking van het DWF. Vul

hier het formulier in!

 
©KNZB

www.knzb.nl
info@knzb.nl
*|AFMELDBLOK|*

De informatie verzonden met dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming. KNZB staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Tevens staat KNZB niet in voor het virusvrij zijn van een verzonden e-mail.