18 juli 2014

Tablets


De KNZB is met Samsung Nederland overeengekomen om bij de introductie van het digitaal wedstrijdformulier één tablet per vereniging te leveren. Het betreft hier de Samsung Galaxy Tab 3 (10 inch, Wifi). Verenigingen ontvangen in week 31 of week 32 op het @zwembond mailadres een e-mail met daarin informatie over de bestelprocedure van de tablet. Iedere vereniging ontvangt een unieke bestelcode, waarmee in de webshop van Samsung een tablet kan worden besteld. De tablet wordt vervolgens aan de vereniging verzonden.
Na bestelling van deze ‘KNZB tablet’ is het ook mogelijk om meerdere tablets aan te schaffen. Hiervoor ontvangt de vereniging opnieuw een speciale bestelcode, waarmee tegen een gereduceerd tarief tablets kunnen worden besteld. Ook is het mogelijk om bijbehorende accessoires voor de tablet(s) binnen deze bestelmodule met korting aan te schaffen.

Digitaal Wedstrijdformulier (DWF)


De app van het Digitaal Wedstrijdformulier zal in week 33 beschikbaar zijn. Binnen deze app zit een mogelijkheid om met een demo wedstrijd te oefenen met het gebruik van het Digitaal Wedstrijdformulier op de tablet. De KNZB zal verenigingen nog informeren over de manier waarop de app verspreid zal worden.
Naast de demo wedstrijd zullen ook de volgende materialen beschikbaar zijn om het werken met het Digitaal Wedstrijdformulier onder de knie te krijgen. Deze materialen zullen op de website van de KNZB worden geplaatst.

Invoeren van scheidsrechters gegevens en W-officials


Op dit moment vindt op het bondsbureau de controle en invoer plaats van alle scheidsrechters gegevens. Dit is nu voor 99% gereed. In week 30 wordt de mailing naar alle scheidsrechters met daarin hun inloggegevens voor het Official Portaal verzonden. Vanaf dat moment kunnen scheidsrechters het Offical Portal in gebruik nemen.
Naast de scheidsrechters gegevens wordt op dit moment de invoer van de W-Official gegevens gedaan. De invoer van deze gegevens is nodig voor het gebruiken van het digitaal wedstrijdformulier. Mocht bij invoer en controle blijken dat de personen van de W-official lijst nog niet correct in uw ledenadministratie stonden, dan ontvangt de vereniging hierover bericht.

Inventarisatie WIFI


In de nieuwsbrief van juni heeft een link gestaan voor de inventarisatie van WIFI in zwembaden. Deze link is door de ingebruikname van een nieuwe KNZB website komen te vervallen. Het inventarisatieformulier vindt u

hier.

 
©KNZB

www.knzb.nl
info@knzb.nl
*|AFMELDBLOK|*

De informatie verzonden met dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming. KNZB staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Tevens staat KNZB niet in voor het virusvrij zijn van een verzonden e-mail.