15 oktober 2014

Handige tips en handleidingen Sportlink


Het Support Center van Sportlink is er speciaal om al uw vragen te beantwoorden. Hierin staat stapsgewijs aangegeven wat u moet doen om verschillende problemen op te lossen. Klik

hier om naar het Support Center van Sportlink te gaan.

Goed gebruik van het DWF


Na ieder weekend volgen we nauwlettend welke regio's en bij welke verenigingen het DWF is gebruikt. Het is goed om te zien dat de cijfers iedere week nog stijgen.
De score van speelweekend 11 en 12 oktober:
                    Zat      Zon           Zat               Zon
                   Percentages          Aantallen

Midwest     96%     100%      (157-6)        (28-0)
Noord        100%     94%       (26-0)         (15-1)
Oost          98%      100%     (110-2)        (19-0)         
West         78%       81%      (136-39)       (13-2)
Zuid           98%      71%       (93-2)          (5-2) 
Bond          98%      96%       (91-2)          (26-1)
Totaal        92%      95%       (613-51)      (106-6)

Overige DWF zakenDoorgeven van uitslagen niet via Uitslagen en Planning in Sporlink Club


Het is niet de bedoeling dat de uitslagen worden doorgegeven via Uitslagen en Planning in Sportlink Club. Hier moeten de KNZB verenigingen het DWF gebruiken.

Werkwijze tuchtzaken


Alle mededelingen t.a.v. tuchtzaken worden naar het @zwembond mailadres verstuurd, dit vanwege het L- reglement. De verenigingen zijn zelf verantwoordelijk ervoor dat de informatie op een juiste manier verspreid wordt. De beste manier om dit te doen is om  het @zwembond mailadres te gebruiken en e-mails te laten sturen naar bepaalde ontvangers.
Hieronder de werkwijze hoe dit mogelijk is:


Voor meer informatie klik hier 

 
©KNZB

www.knzb.nl
info@knzb.nl
*|AFMELDBLOK|*

De informatie verzonden met dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming. KNZB staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Tevens staat KNZB niet in voor het virusvrij zijn van een verzonden e-mail.