• Leden
  • KNZB

Algemene Ledenvergadering

03 juni 2023 00:00-00:00

Hayke en banner MT

Agenda

De agenda voor deze ALV ziet er als volgt uit:

1. Opening

2. Welkomstwoord en terugblik 2022 door de voorzitter (informatief)

3. In de spo(r)tlight: Best practice lokaal initiatief

4. Verslag en actiepunten Algemene Ledenvergadering d.d. 1 december 2022 (bijlage) (besluitvorming)

5. Jaarverslag 2022 (besluitvorming)
a. Publicitair jaarverslag 2022 (bijlage)
b. Financieel jaarverslag 2022 (bijlage)
c. Décharge bestuur

6. Verkiezing leden Bondsbestuur (besluitvorming)
a. Penningmeester:
Aftredend: de heer J. de Leeuw
Kandidaat: de heer J. de Leeuw

b. Lid:
Aftredend: mevrouw M. Vink
Kandidaat: mevrouw M. Vink

c. Lid:
Aftredend: de heer R. van Ombergen
Kandidaat: de heer R. van Ombergen

7. Verkiezing leden Auditcommissie (besluitvorming)
a. Lid:
Kandidaat: de heer T. Praasterink (bijlage)

b. Lid:
Kandidaat: de heer A. van Engen (bijlage)

8. Verkiezing leden Commissie van Beroep (besluitvorming)
a. Lid:
Kandidaat: de heer D. Schwartz (bijlage)

9. Verkiezing leden Tuchtcommissie (besluitvorming)
a. Secretaris/Lid:
Aftredend: mevrouw C. Verploeg
Kandidaat: mevrouw C. Verploeg

b. Lid:
Aftredend: mevrouw T. Koenders
Kandidaat: mevrouw T. Koenders

c. Lid:
Aftredend: de heer D. Schwartz
Kandidaat: de heer M. Sanderman (bijlage)

d. Lid:
Aftredend: de heer S. Bakker
Kandidaat: de heer Y. Ersoy (bijlage)

e. Lid:
Aftredend: mevrouw K. Eenhoorn
Kandidaat: de heer R. Berbers (bijlage)

f. Lid:
Kandidaat: de heer I. Batelaan (bijlage)

g. Lid:
Kandidaat: mevrouw C. de Graaf-Tolkamp (bijlage)

h. Lid:
Kandidaat: de heer S. Heijndijk (bijlage)

10. Voortgang jaarplan 2023 (informatief)

11. Reglementwijzigingsvoorstel (bijlage) (besluitvorming)

12. Uitreiking onderscheidingen (ceremonieel)

13. Sluiting

Praktische informatie

  • Locatie: Papendal, Arnhem
  • Datum:

    3 juni 2023