Code Blauw: zwem sportief!

Met Code Blauw laten de KNZB, (zwem)verenigingen, zwemscholen en zwembaden zien dat we ons samen sterk maken voor een sportief en veilig zwemklimaat. Het is onze ambitie om een blauwe golf te creëren, waarbij iedereen elkaar aansteekt om op een positieve manier met elkaar, met de sport en met de faciliteiten om te gaan.

Code Blauw staat voor: respect, sportiviteit, veiligheid en plezier!
Wij streven naar een zwemklimaat, waarin iedereen respectvol met elkaar omgaat, zich houdt aan de regels, zich inzet om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en vooral veel plezier maakt samen.

Voor verenigingen

Voor zwembaden

Meer info

Toolkit

Veiligheid

Binky

​Download

Promomateriaal Code blauw

Aanvragen
 

Animatiefilm Wat is voor jou de druppel
Bekijk
 

Actiekalender Grensoverschrijdend gedrag
Downloaden

Incidentenprotocol KNZB
Meer info

 

Dilemmaspel
Meer info
 

E-mailbanner Code Blauw
Download

Toolkit

Respect en Sportiviteit

Voor verenigingen:

Animatiefilm Sportiviteit & Respect
bekijk

Stappenplan voor verenigingen
download

De Blauwe kaart
meer info

De Blauwe box
aanvragen

Poster
download

 

Voor bestuurders:

Sportief Besturen
meer info

Handige tips voor bestuurders
download

Verenigingsbox
meer infoVoor coaches en trainers:

​​Sportief Coachen
meer info

Handige tips voor coaches
download

Nieuws

Symposium Code Blauw

Op maandag 10 oktober a.s. zal een symposium Code Blauw georganiseerd worden als afsluiting van het thema veiligheid. Tijdens dit symposium wordt terug geblikt op de afgelopen 2 jaar en zal daarnaast naar de toekomst gekeken worden. Hoe kunnen we met elkaar deze thematiek actueel houden?

Het programma ziet er als volgt uit:

16:00 - 16:15 uur    Ontvangst

16:15 - 16:45 uur    Terugblik afgelopen 2 jaar

16:45 - 17:30 uur    Good practices aan het woord

17:30 - 18:45 uur    Brainstorm over de toekomst

18:45 - 19:15 uur    Avondeten

19:15 - 19:30 uur    Samenvatting en afsluiting

Het symposium wordt gehouden in zwembad Krommerijn te Utrecht.

Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar cecile.veldman@knzb.nl . Zou u daarbij ook willen vermelden vanuit welke organisatie u komt?

Vol=vol

Hopelijk tot 10 oktober!


Resultaten 2e onderzoek Code Blauw

Inmiddels zijn de resultaten van het 2e deel van het onderzoek bekend. De percentages uit beide onderzoeken zijn nagenoeg gelijk, echter wordt wel harder opgetreden bij het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag. Respondenten zijn zich bewuster van grensoverschrijdend gedrag, wat kan zorgen voor het kritischer invullen van de vragenlijst.

Ook Code Blauw is breed bekend onder de respondenten. Wel is duidelijk geworden dat implementatie meer tijd vergt dan het jaar wat er nu tussen heeft gezeten.

Wilt u alle resultaten inzien?

Zie hier voor de tabellen en hier voor de presentatie met een samenvatting van de resultaten


Nieuwe campagne Code Blauw: de Blauwe kaart

De zwemsport is leuk en dat willen we graag zo houden. Maar soms gebeuren er dingen waardoor we minder plezier hebben. Bijvoorbeeld als sporters schelden tegen tegenstanders of scheidsrechters, als spelregels niet worden nageleefd, bij fysiek ruw spel, (online) pesten, of door schreeuwende ouders langs de badrand. We zien dat – helaas- ook in onze zwembaden voorbij komen. 

Hiervoor zijn de Blauwe Kaart, de Blauwe box en een handige stappenkaart ontwikkeld. Deze tools bieden de verenigingen handvaten om aan de slag te gaan met sportiviteit en respect.

Kent u iemand binnen uw vereniging die het goede voorbeeld geeft in sportiviteit en respect? Geef hem/haar dan een Blauwe kaart, stop hem in de Blauwe Box en maak kans op leuke prijzen zoals een clinic van een van onze Helden.  
Lees hier verder.Gebruik Binky om bezoekers te wijzen op hun (wan)gedrag

Afgelopen zomer zijn de resultaten gepresenteerd van het onderzoek naar de aard en omvang van grensoverschrijdend gedrag binnen de zwembranche. Hieruit is gebleken dat behoefte is aan een campagne gericht op het (wan)gedrag van bezoekers. Daarom start vanaf februari de Binky campagne. Iedereen kent misschien wel een Binky in zijn directe omgeving. Iemand die altijd meer durft dan de rest, zichzelf heel wat vindt, brutaal is of rotzooi maakt. Lees hier verder. 


Sta jij ook achter Code Blauw? Laat het zien!
Iedereen die zich betrokken voelt en achter het statement staat, kan dit laten zien door het blauwe polsbandje met Code Blauw te dragen: van sporters tot officials en van bestuurders tot supporters.bandje

Bestel het blauwe polsbandje in de webshop van de KNZB.

Volg CodeBlauw via Instagram

Contact

Wilt u meer informatie over Code Blauw?
Neem dan contact op met het KNZB bondsbureau:

Cécile Veldman
cecile.veldman@knzb.nl
030-7513217