• Wedstrijdzwemmen
  • Jeugdsport

Een fris wedstrijdzwemformat voor 13-18 jarigen

07 september 2023

KNZB Logo

Redactie

Afbeelding 2

Een fris wedstrijdzwemformat voor 13-18 jarigen

De afgelopen periode is de KNZB via haar verenigingen en verschillende kanalen in contact gekomen met wedstrijdzwemmers in de leeftijd 13-18 jaar. Bij deze doelgroep is uitgevraagd wat zij wel en niet leuk vinden en waar hun wensen en behoeften liggen. Met het jongerenpanel is vervolgens verder ingegaan op hun ervaringen bij wedstrijdzwemmen en zijn vernieuwde ideeën op het wedstrijdformat opgehaald.

Met deze input vanuit de jongeren is een nieuw wedstrijdformat ontwikkeld dat is afgestemd op de wensen en behoeften van deze doelgroep. Om te toetsen hoe dit nieuwe format in de praktijk ervaren wordt, worden er pilots georganiseerd.

We zijn enthousiast om te kunnen melden dat de eerste pilot heeft plaatsgevonden en door de jongeren positief ontvangen is! In samenwerking met verenigingen Schotejil, De Gooye en De Stelle testten ruim 40 jongeren het format. “Het teamverband is leuk” en “De ruimte om tussendoor te spelen in plaats van te wachten” zijn opmerkingen die zij teruggeven. Uiteraard is er ook ruimte voor aanscherping na deze eerste pilot, zo mogen onder andere de starttijden van de programma onderdelen beter kenbaar gemaakt worden.

Punten uit de evaluatie van de pilot met jongeren en andere betrokkenen worden meegenomen in de volgende pilots. Zo werken we toe naar een format wat echt aansluit bij de wensen en behoeften van de doelgroep. Een format dat niet alleen draait om het behalen van snelle tijden, maar vooral ook om plezier, uitdaging en sociale aspecten van de sport gaat.

De leeftijdscategorie 13-18 jaar is een belangrijke groep om binnen de zwemsport te behouden. We zien echter een zorgwekkende uitstroom in juist deze leeftijdsfase. Om jongeren langer te kunnen behouden in de zwemsport zullen we de doelgroep centraal moeten stellen in ons aanbod. Dit sluit aan bij onze KNZB Jeugdsportvisie, waarbij we de jeugd centraal stellen en plezier voorop. We werken toe naar een optimaal sportaanbod in een pedagogisch sportklimaat.

Met het vernieuwen van het wedstrijdformat bij wedstrijdzwemmen voor de doelgroep 13-18 jaar zetten we stappen daartoe. Ook voor andere leeftijdsfase (in de jeugd) en voor de andere sporttakken zullen we samen met de zwemsporters, verenigingen en andere betrokkenen daar naartoe werken.

We houden jullie op de hoogte over het vervolg!
Vragen of opmerkingen? jeugdsport@knzb.nl.

Neem ook eens een kijkje op knzb.nl/jeugdsport.

Lees hieronder de belangrijkste bevindingen en wensen die zijn opgehaald bij jongeren:

Jongeren aan het woord
Infographic uitkomst Jongerenpanel