Versterken en professionaliseren van de zwemsport

28 november 2022

Nieuws 8

Vanuit de KNZB zetten we sinds dit jaar belangrijke stappen om verenigingen te versterken en professionaliseren. Op verschillende plekken in het land ontstaan daardoor kansen om in samenwerking met gemeente en verenigingen een betaalde kracht aan te stellen die de vereniging helpt om aan de slag te gaan met relevante vraagstukken binnen de vereniging(en) en de zwemsport in algemene zin. Hierbij kan gedacht worden aan het (pedagogisch-didactisch) opleiden van kader, het verbeteren van doorstroom vanuit zwemles naar de vereniging, het organiseren van nieuw sportaanbod en het vergroten van de maatschappelijke waarde van vereniging binnen de lokale omgeving. De afgelopen maanden hebben verschillende verenigingen in Amsterdam een intensief begeleidingstraject doorlopen waardoor vanaf medio februari 2023 een (betaalde) kracht kan worden aangesteld die helpt bij het verwezenlijken van bovenstaande doelstellingen.

Vacature Coördinator Zwemsport Amsterdam
De zwemverenigingen in Amsterdam werken al sinds langere tijd samen waarbij de verenigingen Het Y, Kon AZ 1870, De Dolfijn en DJK-ZAR op verzoek van alle verenigingen een kernteam/rol vormen. Na diverse gesprekken is de wens uitgesproken om te komen tot het aanstellen van een Coördinator Zwemsport Amsterdam. De Coördinator Zwemsport Amsterdam is een verbindende, faciliterende en coördinerende professional die namens en in opdracht van besturen van Amsterdam zwemverenigingen, de gemeente Amsterdam en de KNZB functioneert. De Coördinator Zwemsport Amsterdam verbindt intern de onderlinge kracht en mogelijkheden van de zwemverenigingen, faciliteert en coördineert daar waar verenigingen (collectief) aan kwaliteit kunnen winnen en heeft een verbindende rol richting externe stakeholders zoals exploitanten, gemeente en andere organisaties in de stad.

Wil jij samen met de verschillende verenigingsbesturen en commissies uit Amsterdam werken aan een Toekomstbestendige verenigingen? Lees dan snel de gehele vacaturetekst en stuur jouw sollicitatie naar; hans.vanegdom@back2basics.nl

Heb je vanuit jouw vereniging in algemene zin vragen over het project versterken en professionaliseren of zie je binnen jouw vereniging en lokale omgeving kansen? Neem dan contact op met projectleider Lennart Stekelenburg.