• Vacatures

Oproep Klankbordgroepen

27 september 2023

De samenleving verandert, wij als KNZB veranderen mee en zijn in ontwikkeling naar de organisatie die er voor heel zwemmend Nederland is. Maar dat kunnen wij niet alleen, daar hebben wij jou als zwemsportliefhebber voor nodig.

Bestuurlijke vernieuwing
De KNZB heeft de afgelopen jaren ingezet op het thema bestuurlijke ontwikkeling. Veel zaken blijven 'work in progress' en worden al in de 'lijn' van de organisatie uitgevoerd. De bestuurlijke ontwikkeling wordt langs drie pijlers gerealiseerd:

  • - Eén werkorganisatie van vrijwilligers en bureaumedewerkers;
  • - Herijken van ons governance model in 2025;
  • - Een Klankbordgroep als adviserend orgaan aan de directie.

Voor de derde pijler zijn wij op zoek naar 2 nieuwe leden.

Kijk voor meer informatie over de bestuurlijke vernieuwing op onze website www.knzb.nl

Wat ga ik doen?
De Klankbordgroep bestaat uit een vertegenwoordiging van de leden en is bedoeld als klankbord voor de directie door gevraagd en ongevraagd advies te geven. Het doel is sparren over strategische thema's met de bedoeling de verbinding met de sporters en leden te versterken, het beleid en de activiteiten te laten aansluiten op de wensen en ontwikkelingen binnen de zwemsport. De werkorganisatie wil niet vanuit “Nieuwegein” beleid opleggen maar heeft jou nodig om samen de zwemsport verder te ontwikkelen en nog meer zwemmers aan onze prachtige sport te verbinden.

De klankbordgroep bestaat op dit moment uit 9 leden en komt 4-6x per jaar bijeen in een informele setting.

Wat breng jij mee?

  • Je hebt passie voor de zwemsport
  • Je kan out-of-de-box denken
  • Je bent bekend met het verenigingsleven
  • Je kan positief kritisch vragen stellen
  • Je wil de organisatie verder helpen in de ontwikkeling
  • Voor een goede samenstelling van onze leden in de klankbordgroep zijn wij op zoek naar 2 leden het liefst in de leeftijdsgroep 18-35 jaar.

Wat krijg jij van ons?
Jij kan jouw passie voor de zwemsport echt onder de aandacht brengen van de beleidsbepalers. Hoe geweldig zou het zijn als door jouw inbreng nog meer mensen kunnen genieten van de zwemsport. Natuurlijk vergoeden we de onkosten die jij maakt en je krijgt van ons ook nog een leuke originele KNZB attentie.

Enthousiast geworden?
Ben je enthousiast geworden om met ons de zwemsport nog leuker te maken, stuur dan een mail met je gegevens naar de leden van de klankbordgroep via klankbordgroep@knzb.nl. Wil je meer weten ook dan kun je rechtstreeks contact opnemen met de leden van de klankbordgroep.

Vacature

Solliciteer nu