• Algemene wedstrijdzaken

Straftabel

Straftabel

De tuchtcommissie heeft sinds jaar en dag een ‘interne richtlijn’ voor de strafmaat behorende bij de verschillende wangedragingen, de straftabel. Op deze wijze wordt geborgd dat in verschillende tuchtzittingen bij verschillende tuchtrechters/tuchtkamers bij gelijke wangedragingen gelijke straffen worden uitgedeeld. Dit betreft nadrukkelijk een richtlijn waar de tuchtsprekende instanties van kunnen en zullen afwijken indien er ontlastende of verzwarende omstandigheden zijn.