Waterbasketbal

Waterbasketbal landing jpg

Waterbasketbal is een super leuke teamsport in het water voor mensen met een beperking. Het is een combinatie van waterpolo, korfbal en basketbal maar het heeft zijn eigen karakter. Het spel kan gespeeld worden wanneer twee drijvende waterbaskets op enige wijze aan de zwembadvloer verankerd zijn. Deze baskets bestaan elk uit één drijver, een ring en vier staanders. Het materiaal is speciaal ontworpen voor deze sport.

Iedereen met een beperking die kan zwemmen, kan deelnemen aan deze sport. Mannen en vrouwen kunnen deelnemen in een gemend team. Er wordt geen onderscheid gemaakt in beperkingen, leeftijd en geslacht. Deze teamsport is geschikt voor jong en oud. Tevens mag elk team een valide speler in zijn basisopstelling hebben. Doel van het spel is om de bal in de drijvende basket van de tegenstander te werpen en daarbij te verhinderen dat de tegenpartij een punt scoort.

Wil je meer te weten komen over waterbasketbal, lees dan de folder waterbasketbal.

Heb je interesse in waterbasketbal? Mail dan naar waterbasketbal@knzb.nl.

2014 05 25 NK Waterbasketbal 104

NK Waterbasketbal

Na afloop van de regionale toernooien wordt in mei het NK waterbasketbal gehouden. Aan deze toernooi doen 8 teams mee uit Nederland. De 8 teams zijn als volgt verdeeld: Kampioen van vorig jaar, Organiserende team en 2 teams uit de regio noord, oost en zuid. De NK van 2023 wordt gehouden op zaterdag 07 oktober in Meppel bij vereniging De Reest.

1000042969

Vervoersvoorzieningen Special Heroes

In Nederland is een aantal vervoersregelingen voor mensen met een beperking (zie de factsheet Sportvervoer voor mensen met een beperking). Alle regelingen hebben als uitgangspunt dat zij een oplossing bieden voor mensen met een beperking die niet met het reguliere openbaar vervoer kunnen reizen. Special Heroes Nederland regelt, met financiering van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), het sportvervoer voor teamsporters met een ernstige (lichamelijke) beperking.

Veelgestelde vragen waterbasketbal

Wat zijn de spelregels van waterbasketbal?

De spelregels zijn zodanig opgesteld dat alle type handicaps met elkaar kunnen spelen. De belangrijkste spelregels zijn:

  • Iedere score telt voor één punt. Een score uit een strafworp telt voor twee punten.
  • ​Je mag de bal met één of twee handen gooien en vangen.
  • Je mag elkaar niet aanraken
  • Je mag de bal maximaal 4 seconden vasthouden.
  • Je mag niet met de bal zwemmen, dus je moet samenspelen.

Klik hier voor meer informatie.

Bijscholingen aangepast sporten

Op dit moment loopt de cursus waterbasketbal scheidsrechter, welke wordt gegeven door Martijn Kosters en Dolf van der Meulen.

Daarnaast is het mogelijk om deel te nemen aan sporttakoverstijgende bijscholingen die georganiseerd worden door o.a. de academie voor sportkader met als thema aangepast sporten.
Klik hier om naar de bijscholingsagenda te gaan.

Meer info over spelersopgave

De spelersopgaven dienen op de gebruikelijke wijze via de regiocoördinatoren te worden gedaan.

Meer info over inleggelden

De inleggelden voor de waterbasketbalcompetitie bedragen voor elk seizoen zijn terug te vinden in de tarievenlijst. De inleggelden zullen in de maand juli via het verenigingsdepot worden verrekend. Inleggelden zijn verschuldigd vanaf het moment dat een team aan het eerste toernooi deelneemt. Indien een team later in het seizoen wordt teruggetrokken blijft het inleggeld verschuldigd.

Welke kleding moeten scheidsrechters dragen bij een waterbasketbal wedstrijd?

Voor alle waterbasketbalscheidsrechters zijn via de webshop scheidsrechterpolo's te koop. Alle scheidsrechters dienen conform het KNZB reglement een witte polo en witte lange broek te dragen.

Kunnen scheidsrechters hun reiskosten declareren?

Scheidsrechters kunnen hun reiskosten voor de waterbasketbaltoernooien declareren bij de KNZB. U kunt hiervoor uw declaratie digitaal insturen. Dit kan via deze link: declaratie vrijwilligers

Zijn scheidsrechters verzekerd?

Wij willen de scheidsrechters er op wijzen dat zij in verband met hun verzekering lid dienen te zijn van een bij de KNZB aangesloten vereniging of stichting.

Waar vind ik alle informatie omtrent tucht-, beroeps- en protestzaken?

Alle informatie over tucht-, beroeps- en protestzaken is hier te vinden.