• Para-zwemmen
  • Waterbasketbal

Vervoersvoorziening Special Heroes

1000042969

Vervoersvoorziening Special Heroes

In Nederland is een aantal vervoersregelingen voor mensen met een beperking (zie de factsheet Sportvervoer voor mensen met een beperking). Alle regelingen hebben als uitgangspunt dat zij een oplossing bieden voor mensen met een beperking die niet met het reguliere openbaar vervoer kunnen reizen. Special Heroes Nederland regelt, met financiering van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), het sportvervoer voor teamsporters met een ernstige (lichamelijke) beperking.

Wat houdt de voorziening in?
Mede door de sportvervoersvoorziening kunnen teamsporters met een ernstige (lichamelijke) beperking gezamenlijk trainen en aan wedstrijden dan wel aan competities deelnemen door het hele land. De sportvervoersvoorziening is een tegemoetkoming in de kilometers voor het sportvervoer van mensen met een beperking. Het ministerie van VWS financiert de sportvervoersvoorziening. Special Heroes Nederland kent kilometerbudgetten per kalenderjaar toe aan deelnemers op basis van vastgestelde criteria. Qarin is het vervoersbedrijf dat het sportvervoer uitvoert.