MZC 3b

De Koninklijke Nederlandse Zwembond is een trotse organisatie die zich al 130 jaar inzet om de zwemsport in Nederland te promoten. Binnen de sporttakken (para)zwemmen, waterpolo, synchroonzwemmen en schoonspringen stimuleren wij de breedte- en topsport (EK’s, WK’s en Olympische/Paralympische Spelen). Bij de bond werken circa 65 professionals die zich inspannen voor ± 420 verenigingen, 43 startgemeenschappen en circa 130.000 leden. Het bondsbureau is gevestigd in Nieuwegein.

Christin hume Hcfwew744z4 unsplash

Registratie meldingen en veroordelingen Grensoverschrijdend gedrag

Sinds januari 2020 worden alle incidenten en signalen, onder andere door de KNZB, op het gebied van seksuele intimidatie en misbruik in de sport vastgelegd in het Case Management Systeem Sport, kortweg CMSS. NOC*NSF heeft voor alle bonden dit systeem ontwikkeld en geïmplementeerd. Het CMSS wordt beheerd door het Centrum Veilige Sport Nederland.

Rode Lijn

Code Goed Sportbestuur

De Code Goed Sportbestuur is in 2021 geactualiseerd. De samenleving verandert continu en de sportsector professionaliseert. In de nieuwe Code Goed Sportbestuur ligt de nadruk op maatschappelijke relevantie, diversiteit en bestuurlijke- en organisatorische kwaliteit. Gebaseerd op vier principes: verantwoordelijkheid, democratie, maatschappij en transparantie. De Code heeft het karakter ‘pas toe én leg uit’ en nodigt bestuurders en toezichthouders in sportorganisaties uit om de principes te vertalen naar hun eigen situatie.