• KNZB

Disclaimer

Rode Lijn

Disclaimer

Welkom op KNZB.nl. Deze website bevat informatie over de Koninklijke Nederlandse Zwembond. De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de toegang tot en het gebruik van deze website.
De KNZB streeft ernaar de informatie op deze website correct, volledig en up-to-date te houden. Wij behouden ons het recht voor de op deze site vermelde informatie op elk moment te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen.

De KNZB is niet aansprakelijk voor directe, indirecte of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van of juist de onmogelijkheid om gebruik te maken van deze website en de daarop gepubliceerde informatie.
Het gebruik van externe links op de KNZB site kan tot gevolg hebben dat u onze site verlaat. De KNZB is niet verantwoordelijk voor en heeft geen controle op de inhoud van de sites van derden die aan de KNZB-site gekoppeld zijn. Op de website en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing