Sportvisie

Startae team 7t XA8xwe4 W4 unsplash
KNZB Sportmodel 700x877 klein

Sportmodel

Het KNZB Sportmodel vertaalt onze visie van een 'Leven lang zwemmen', waarbij we zowel sporttechnische, pedagogische en didactische aspecten een prominente plek geven in de manier waarop we de zwemsport organiseren.

Het KNZB Sportmodel biedt richtlijnen en inspiratie om de zwemsport te versterken en is bedoeld om een beweging in gang te zetten naar een aanbod beter passend bij de doelgroepen en naar een verbeterd zwemsportklimaat.

Om onze ambities ‘een leven lang zwemmen’ en ‘verbinden aan 1 miljoen zwemmers’ te kunnen waarmaken, richten we ons aanbod in naar de behoefte van de doelgroepen en creëren we veilige sportomgeving. We stellen de sporter centraal en plezier voorop. Dit doen we voor iedere levensfase en op elk ambitie niveau.

De bovenkant van het sportmodel laat de ambitieniveaus zien: Talentontwikkeling & topsport, Sporten met ambitie en Fit & actief. De onderkant van het sportmodel ‘De Sportieve Basis’ richt zich op jeugd, met daarin verschillende fasen van ontwikkeling. De schil rondom het model is gericht op het mogelijk maken van de zwemsport.

Naast dat we stappen zetten op alle facetten uit het sportmodel om onze visie te vertalen naar de praktijk, leggen we een specifiek accent op jeugdsport. Vanuit de gedachte dat de basis voor een leven lang zwemmen wordt gelegd in de jonge kinderjaren. Jong geleerd is immers oud gedaan. Begin 2023 is daarom de KNZB Jeugdsportvisie ontwikkeld, voor meer informatie klik op de button hieronder.

Strategisch plan

Passie voor zwemmen in baden en in open water, passie voor waterpolo, passie voor schoonspringen, en passie voor synchroonzwemmen. Dat geldt voor de KNZB, de verenigingen en hun leden. Onze ambitie is dat dat ook gaat gelden voor elke Nederlander die kan of wil (leren) zwemmen. Hoe dichter bij het hart, hoe vaker in het water!

De samenleving is veranderd en ook de rol die sport daarin vervult. Onze ambitie reikt dan ook verder dan de wedstrijdsport. Wij willen alle Nederlanders bereiken, die incidenteel of regelmatig zwemmen, maar geen lid zijn van een zwemvereniging. Met hen wil de KNZB graag ‘een levenslange band’ opbouwen. Samen met verenigingen, zwembaden, zwemscholen en gemeenten gaat de KNZB zich inzetten om het zwemmen bij een nieuw publiek onder de aandacht te brengen. Dit betekent dat de KNZB haar scope moet verbreden. Overigens zonder haar basis, de verenigingen en hun leden, te verlaten. Integendeel zelfs, de verenigingen en leden blijven prioriteit nummer één.

Zij zijn immers de plek waar de verbreding moet plaatsvinden. En zij zijn onze beste ambassadeurs. De sleutel zit in samenwerking met verenigingen, zwembaden, zwemscholen, gemeenten en andere aanbieders van sport en gezondheid. Samen inspelen op de wensen van elke individuele zwemmer door kennis te delen, samen passende producten en nieuwe technologieën ontwikkelen, en samen nieuwe geldstromen aanboren.

Om deze ambitie te verwezenlijken, gaat de KNZB zich voortaan vóór alles ondernemend, vernieuwend en uitnodigend opstellen. Een wijziging van koers vraagt ook om een wijziging van onze ‘cultuur’. Dat is misschien wel de grootste uitdaging. Een uitdaging die wij met dezelfde passie aangaan als waarmee onze voorgangers de zwemsport in Nederland geïntroduceerd hebben.

In het Strategisch plan Passie voor Water 2024 staat hoe de KNZB dit wil bereiken. Deze strategie is door de leden aangenomen in de ALV van april 2017 en een vervolg op het beleidsplan Waterkracht 2013-2016.

Downloads

Vragen?
Voor vragen over het strategisch plan kunt u contact opnemen met directie@Knzb.nl.