Superspetters

Graag gaan we samen met trainers, bestuurders, ouders, vrijwilligers en andere betrokken aan de slag om het jeugdsportklimaat te versterken! Hier vind je alles over de KNZB jeugdsportvisie en tools om deze binnen jouw club waar te maken. Doe jij mee?

Shutterstock 73129492

De sportiefste jeugd

NOC*NSF en de sportbonden in Nederland hebben de gezamenlijke ambitie om in 2032 de sportiefste jeugd ter wereld te hebben. De KNZB steunt en deelt deze ambitie en draagt graag bij aan de Sportagenda 2032 en het jeugdsportplan ‘De reis naar de sportiefste jeugd van de wereld’.

201208 meisje roze badmuts onder water

Aandacht voor groei

De KNZB vindt het belangrijk met meer toewijding een gerichte aanpak op jeugdsport te ontwikkelen. Met als doel dat jeugd (vanuit de eigen motivatie) zich met plezier kan ontwikkelen door sport en bewegen. Niet alleen vandaag, maar ook morgen en overmorgen.

We voorzien dat aandacht voor jeugdsport kan leiden tot de groei van de zwemsport op de volgende elementen:
- Het boeien en binden van jeugd
- Pedagogisch-didactisch bekwaam jeugdkader
- Vitale verenigingen

Daarmee is deze KNZB Jeugdsportvisie relevant voor onszelf, maar zeker ook voor jou als sporter, ouder, trainer of bestuurder. Als er in de KNZB Jeugdsportvisie gesproken wordt van ‘we’ bedoelen we dan ook iedereen die bij zwemmende jeugd betrokken is, van scheidsrechter tot supporter. Samen voor zorgeloos zwemplezier!

De vier leidende principes

Op basis van literatuurstudie, praktijkervaringen en consultatie onder betrokkenen kunnen we een aantal voorwaarden voor een pedagogisch sportklimaat onderscheiden. Deze nemen we als de leidende principes om een betekenisvolle beweegomgeving te creëren.

Totstandkoming

Deze KNZB Jeugdsportvisie is tot stand gekomen met behulp van wetenschappers, ervaringsdeskundigen en betrokkenen bij de jeugdzwemsport uit alle geledingen. De visie is inhoudelijk gebaseerd op de theorie van een ‘pedagogisch sportklimaat’ (Schipper-Van Veldhoven, 2016).

Een pedagogisch sportklimaat wordt gedefinieerd als een sportklimaat waarbij het kind centraal staat. Er wordt gefocust op ontwikkeling in en door sport, gericht op plezier en vanuit een zorgzame en sociaal veilige basis. Hierbij sluit het sport- en beweegaanbod aan bij de behoeften en ontwikkelingsfasen van kinderen. Deze definitie is gebouwd op een wetenschappelijk fundament bestaande uit vier pilaren: zorgzaam, sociaal veilig, ontwikkelingsgericht en motiverend.

Microsoft Teams image 2

Doe je mee?

Om de KNZB Jeugdsportvisie in de praktijk waar te maken evalueren we ons eigen aanbod en onze eigen dienstverlening, maar hopen we ook jou of jouw club te faciliteren in de verandering. We hebben daarvoor diverse tools ontwikkeld die we graag met je delen via onderstaande toolkits.

Wil je aan de slag met het verbeteren van het jeugdsportklimaat, heb je vragen of wil je een mooi voorbeeld delen? Neem dan contact op met jeugdsport@knzb.nl.