• Jeugdsport

KNZB werkt met Athletic Skills Model aan oefenvormen in het water

26 april 2024

De 10 grondvormen van bewegen nu ook in het water

Bron: SportknowhowXL

Vorig jaar heeft de KNZB haar jeugdsportvisie gepresenteerd. Een visie waarin de bond het kind centraal stelt en plezier voorop zet. Om de visie door te vertalen naar de praktijk, wordt er dit jaar gewerkt aan nieuw trainingsmateriaal. De samenwerking met Athletic Skills Model (ASM) ligt hieraan ten grondslag. Het doel is de tien grondvormen van bewegen te verwerken in trainingsvormen voor de jeugd in de vijf sporttakken die de zwembond kent. Hiermee hoopt de KNZB haar verenigingen en trainers te faciliteren en te inspireren met nieuwe oefenvormen.

Marin Mulder werkt ruim twee jaar voor de KNZB als 'projectleider sportmodel'. “Het is mijn missie dat er voor iedereen van 0 tot 100 jaar geschikt zwemaanbod is, dus voor alle doelgroepen en ambitieniveaus”, licht Mulder haar functie toe. “De inrichting daarvan is mijn hoofdtaak. Daarbij ligt de focus op de jeugd omdat daar de basis wordt gelegd voor een leven lang sportplezier.”

De zwembond onderscheidt vijf sporttakken: synchroonzwemmen, schoonspringen, wedstrijdzwemmen, waterpolo en waterbasketbal. Binnen de KNZB lagen er al informele contacten met het Athletic Skills Model en die werden intensiever naar aanleiding van een eerder artikel op Sport Knowhow XL. “Ik ben in contact gekomen met ASM-manager en -docent Jorick Hendriksen, die zelf een achtergrond heeft in de zwemsport. Hij vertelde over de vertaling van ASM naar het water. De tien grondvormen van bewegen voor het zwembad pasten precies in de lijn die we zelf hebben ingezet”, vertelt Mulder.

Producten
De KNZB heeft aan ASM de opdracht gegeven om honderd oefenvormen uit te werken die gericht zijn op de breed motorische ontwikkeling voor de leeftijd van zeven tot twaalf jaar. “Dit is de leeftijd dat kinderen klaar zijn met zwemles en van hun ouders de vraag krijgen: 'op welke sport wil je nu?'. We willen met de nieuwe oefenvormen ervoor zorgen dat ze blijven zwemmen. Omdat de breed motorische ontwikkeling in deze leeftijdsfase belangrijk is, hebben we de handen ineen geslagen. De eerste stap is gezet, maar er moet nog veel gebeuren.”

Voorafgaand hieraan had de KNZB vorig jaar mei een nieuwe jeugdsportvisie gepresenteerd. “Daarin stellen we de kinderen centraal en staat plezier voorop. We pleiten voor meer bewuste en bekwame begeleiding en een veilige basis. In de vertaling van deze visie naar de praktijk zijn we gaan kijken naar het bestaande aanbod en evalueren we al onze ‘producten’. Ook kijken we naar de producten die nog ontbreken. Om clubs en trainers zo goed mogelijk te ondersteunen en te inspireren in het vormgeven van hun trainingen zullen we daarom, naast de nieuwe oefenvormen, ook bijbehorende instructievideo’s gaan ontwikkelen. Dat komt ten goede aan de veelzijdigheid van bewegen en de vaardigheden en het plezier bij de zwemsporters”, aldus Mulder.


“We willen trainers met deze oefenvormen en video’s ook inspireren om variaties te bedenken en hun trainingen te laten aansluiten bij de situatie die passend is bij het eigen team of de eigen club. Daarnaast willen we vooral laten zien wat er allemaal nog meer kan ‘in en rond’ het zwembad. Training geven is mensenwerk. Dat betekent dat er vaak vanuit eigen ervaringen geput wordt. Net als bij andere sporten blijkt dat trainers nog vaak vasthouden aan hun ‘eigen’ tak van sport, of training geven op de manier zoals zij dat vroeger ooit zelf aangeleerd hebben gekregen. De laatste jaren is gebleken dat er steeds meer mogelijkheden zijn en het noodzaak is om te variëren.”

Bouwstenen
Afwisseling in oefeningen is goed voor de ontwikkeling van de vaardigheden van kinderen. “De metafoor die we aan de trainers geven is een doordenker. Geven we de trainers een pasklaar recept of willen we ze ook echt laten koken? We kiezen in onze aanpak voor het laatste. Om te leren koken heb je wel recepten nodig om een gerecht op tafel te krijgen. Datzelfde geldt voor het geven van training. Met de ‘recepten’ die wij onze trainers aanbieden hopen we niet alleen het noodzakelijke te faciliteren maar hen ook te inspireren door af en toe het recept wat los te laten.”

De vijf genoemde sporttakken verschillen onderling in het gebruik van de diverse grondvormen. De bedoeling is vooral meer gevarieerde oefenvormen in het water en rondom de badrand aan te bieden.