• Sportvisie
  • Jeugdsport

Jeugdsportvisie

30 mei 2023

Superspetters

Visie: Aandacht voor groei

Een klimaat van aandacht
De jonge zwemsporter staat centraal in de manier waarop we onze jeugdzwemsport organiseren. We houden daarom altijd oog voor het kind, want we dragen gezamenlijk zorg voor onze sportende kinderen. We betrekken ze van jongs af aan bij de manier waarop we onze sport aanbieden en beleven. En we proberen zelf door de ogen van het kind te kijken naar hoe we onze sport organiseren en inrichten.

Dus we handelen niet vanuit een sportperspectief, niet vanuit een volwassenperspectief, maar we dagen onszelf uit vanuit een kind perspectief te kijken, te denken en te handelen. Zo hebben we oog voor wat kinderen beweegt. Dat herken je in ons beleid, in ons aanbod en in onze begeleiding.

We bieden een open en veilige sport, waarin ruimte is voor ieder kind. Daarin bieden we positieve en integere support aan ieder kind dat de zwemsport beoefent. Zo kan de jeugd vanuit een veilige basis plezier ervaren, leren én groeien. Want dat zijn dé redenen waarom kinderen sporten.

Een klimaat van groei
Kinderen worden geboren om te bewegen, te ontdekken en grenzen te verleggen. We bieden kinderen beweging op ieders eigen niveau en binnen de eigen belevingswereld. Dat doen we vanuit een veelzijdig beweegaanbod waarin kinderen basisvaardigheden ontwikkelen die ze motivatie en vertrouwen geven om een leven lang te bewegen, bij voorkeur in het zwembad.

In de begeleiding van sportende kinderen stellen we ontwikkeling centraal, we bieden ze in iedere levensfase dat wat ze nodig hebben om te kunnen groeien als kind en als sporter. In én door de sport. Competitie en winnen zijn daaraan ondergeschikt en bieden een uitnodigende speelplaats om te leren en gemotiveerd te worden om te (blijven) sporten.

Dus we handelen niet vanuit een drang om te winnen, maar vanuit de wens om samen met plezier te sporten. Dat herken je in ons beleid, in ons aanbod en in onze begeleiding.

We bieden een sportklimaat waarin kinderen centraal staan en we bouwen van daaruit aan een brede basis van levenslang sportplezier, met ook ruimte en ontwikkelpaden om te excelleren in de top.

De vier leidende principes

Op basis van literatuurstudie, praktijkervaringen en consultatie onder betrokkenen kunnen we een aantal voorwaarden voor een pedagogisch sportklimaat onderscheiden. Deze nemen we als de leidende principes om een betekenisvolle beweegomgeving te creëren.