Zorgeloos Zwemplezier

01 mei 2023

Aschwin en Swimba

De KNZB wil de zwemsport versterken. Door een optimale sportomgeving te bieden, vanuit een brede basis naar een hoge top. Een open en veilige omgeving waarin iedereen, ongeacht leeftijd en ambitieniveau, een passende plek vindt om met plezier de zwemsport te beoefenen en zichzelf kan blijven ontwikkelen. Maar hoe creëren we dit optimale klimaat waarin plezier voorop staat? Hoe kunnen we sporters centraal stellen en hen goed begeleiden in de ontwikkeling? Hoe kunnen we de Nederlandse jeugd blijven (ver)binden en boeien om een leven lang met plezier te zwemmen? Dit zijn belangrijke vragen die ons bezig houden.

De maatschappij om ons heen verandert. We zien in de sport in het algemeen, maar zeker ook in de zwemsport, een neerwaartse trend van het aantal (jeugd)leden. Kinderen en jongeren zijn minder actief en hun motorische vaardigheden nemen al decennialang aantoonbaar af. Dat zien we ook in het zwembad. En dat terwijl in de kinderjaren de (motorische) basis wordt gelegd voor het beweeggedrag op latere leeftijd.

Een andere trend die we zien is dat verenigingen onder druk komen te staan. De verwachtingen vanuit de maatschappelijke richting verenigingen nemen toe, terwijl zij steeds meer moeite hebben om vrijwilligers (langdurig) te mobiliseren. Dit bedreigt het voortbestaan van verenigingen.

Daarnaast hebben we in de sport met enige regelmaat te maken met vervelende incidenten en grensoverschrijdend gedrag. Zo ook in de zwemsport.

De wereld is voortdurend in beweging, de zwemsport heeft de afgelopen decennia onvoldoende meebewogen. Willen we de zwemsport versterken, dan is anders kijken én anders handelen noodzakelijk. Daar is een duidelijke visie voor nodig, die we kunnen vertalen naar een concrete aanpak.

Een visie is een manier van kijken die ons helpt onze doelen voor ogen te houden. Het beschrijft onze droom en helpt ons handelen daarop aan te passen. We werpen dus niet alleen een blik op de toekomst, maar gaan ons van daaruit inzetten om deze écht waar te maken. Een leven lang zwemmen start vanuit een positieve en sportieve basis in de kinderjaren. ‘Jong geleerd is oud gedaan’ en dus moeten we aan de basis beginnen om een sterke zwemsport te realiseren. We richten onze aandacht op de jeugd en stellen hen hierbij centraal, zodat ze kunnen genieten van zorgeloos zwemplezier.

Vanuit deze ‘KNZB Jeugdsportvisie’ vragen we je naar de jeugdsport te kijken door de ogen van het kind én met oog voor het zich ontwikkelende kind.