• Sportvisie
  • Jeugdsport

De vier leidende principes van de Jeugdsportvisie

4 Veilige basis

Op basis van literatuurstudie, praktijkervaringen en consultatie onder betrokkenen kunnen we een aantal voorwaarden voor een pedagogisch sportklimaat onderscheiden. Deze nemen we als de leidende principes om een betekenisvolle beweegomgeving te creëren. Bij het (her)ontwikkelen van beleid en het organiseren van onze sporten vinden we het belangrijk altijd oog te hebben voor deze vier leidende principes. Daar werken we de komende jaren verder aan, samen met verenigingen, trainers, ouders en andere betrokkenen.

1 Kind centraal

Het kind staat centraal

Kindgericht: het kind helpen te groeien en zijn eigen weg te vinden in én door de zwemsport.

2 Plezier voorop

Plezier voorop

Focus op sportplezier: omdat het dé motivatie is om aan sport te doen en daarmee een belangrijke bepalende factor van (continue) sportparticipatie. Plezier is ook een belangrijke voorwaarde om te leren want de hersenen presteren beter in een ‘positief emotionele toestand’.

3 Bewuste bekwame leiding

Bewuste en bekwame begeleiding

Positieve coaching vanuit een pedagogische relatie: een adequate reactie van een trainer of coach op de wensen en behoeften van kinderen die worden gecoacht. Communicatie en interactie zijn gebaseerd op wederzijds begrip en respect.

4 Veilige basis

Een veilige basis

Sociale veiligheid: bescherm kinderen tegen risicofactoren, schade en grensoverschrijdend gedrag, en bied een lerende omgeving waarin fouten maken mag.