• Jeugdsport
  • Ledenwerving

J-score: hoe jeugdgericht is jouw club?

10 januari 2024

Jeugdleden zijn voor veel clubs de belangrijkste ledengroep. Toch zien we vaak ook een grote uitstroom van juist deze leden. Het is daarom belangrijk om deze doelgroep niet alleen te betrekken bij de club, maar ze ook écht te kennen, ze laten meedoen en meebeslissen.

Hoe jeugdgericht is jouw sportvereniging eigenlijk? Is de club toegankelijk en aantrekkelijk voor jeugdleden? Wordt er voldoende rekening gehouden met de wensen, behoeften en mogelijkheden van de verschillende groepen jeugd? En wat kan op dit gebied beter?
De J-score geeft antwoord op deze vragen. Het is een instrument om op snelle en eenvoudige wijze inzicht te krijgen in de jeugdgerichtheid van je sportvereniging. Het helpt om vanuit een ‘jeugdbril’ naar de club te kijken.

De J-Score is een instrument is ontwikkeld door het Kenniscentrum Sport & Bewegen. Download de tool hieronder en kijk hoe jeugdgericht jou club is.