Algemene Ledenvergadering

DSC 7107

De Algemene Ledenvergadering (ALV) van de KNZB

De Algemene Leden Vergadering (ALV) is het hoogste orgaan van de KNZB. De ALV houdt toezicht op het bestuur van de KNZB en stelt het instrumentarium voor het strategisch beleid van de KNZB vast.

De Algemene Leden Vergadering van de KNZB komt twee keer per jaar bijeen. Buiten dit statutair bepaalde schema bestaat de mogelijkheid Extra ALV’s te organiseren.

  • De eerstvolgende ALV is op donderdag 7 december 2023.
  • De laatste ALV heeft plaatsgevonden op 3 juni 2023.