Algemene Ledenvergadering

DSC 7107

De Algemene Ledenvergadering (ALV) van de KNZB

De Algemene Leden Vergadering (ALV) is het hoogste orgaan van de KNZB. De ALV houdt toezicht op het bestuur van de KNZB en stelt het instrumentarium voor het strategisch beleid van de KNZB vast.

De Algemene Leden Vergadering van de KNZB komt twee keer per jaar bijeen. Buiten dit statutair bepaalde schema bestaat de mogelijkheid Extra ALV’s te organiseren.

 • De eerstvolgende extra ALV is op 21 maart en de volgende ALV is op 8 juni 2024
 • De laatste ALV heeft plaatsgevonden op 7 december 2023.

Extra ALV van 21 maart 2024

Op donderdag 21 maart a.s. vindt de extra Algemene Ledenvergadering van de KNZB plaats op Papendal in Arnhem.

De ALV start om 19.00 uur.

De agenda voor deze ALV ziet er als volgt uit:

 1. Opening
 2. Welkomstwoord door de voorzitter
 3. Verslag van het Ledenberaad d.d. 29 februari 2024 (bijlage 1 en Q&A Ledenberaad) (informatief)
 4. Verslag en actiepunten Algemene Ledenvergadering d.d. 7 december 2023 (bijlage 2) (besluitvorming)
 5. Presentatie Jaarplan en begroting 2024 (bijlage 3 en bijlage 4)
 6. Advies Auditcommissie (bijlage 5)
 7. Jaarplan 2024 & Begroting 2024 inclusief Tarievenlijst (bijlage 3 en 4) (besluitvorming)
 8. Plan van aanpak Relatiemodel (bijlage 6)
 9. Sluiting