Algemene Ledenvergadering

DSC 7107

De Algemene Ledenvergadering (ALV) van de KNZB

De Algemene Leden Vergadering (ALV) is het hoogste orgaan van de KNZB. De ALV houdt toezicht op het bestuur van de KNZB en stelt het instrumentarium voor het strategisch beleid van de KNZB vast.

De Algemene Leden Vergadering van de KNZB komt twee keer per jaar bijeen. Buiten dit statutair bepaalde schema bestaat de mogelijkheid Extra ALV’s te organiseren.

 • De eerstvolgende ALV vindt plaats op zaterdag 30 november (meer informatie volgt)
 • De laatste ALV heeft plaatsgevonden op 8 juni 2024

ALV van 8 juni 2024

Op zaterdag 8 juni vond de Algemene Ledenvergadering van de KNZB plaats op Papendal in Arnhem.

De agenda voor deze ALV zag er als volgt uit:

 1. Opening
 2. Welkomstwoord en terugblik 2023 door de voorzitter (informatief)
 3. In de spo®tlight: Best practice lokaal initiatief
 4. Verslag en actiepunten extra Algemene Ledenvergadering d.d. 21 maart 2024 (verslag) (uitslag stemmingen) (besluitvorming)
  Motie ZPC Amersfoort, Motie DSZ, Motie UZSC
  a Maatregelen en bezuinigingen o.b.v. contributieverhoging (incl. KPI)
 5. Jaarverslag 2023 (besluitvorming)
  a Publicitair jaarverslag 2023 (bijlage)
  b Financieel jaarverslag 2023 (bijlage)
  c Décharge bestuur
 6. Fasering governancemodel (bijlage) (besluitvorming)
 7. Reglementwijzigingsvoorstel(len) (bijlage) (besluitvorming)
  a. Adviesraad Atletenvertegenwoordiging
 8. Procedure verkiezing leden Bondsbestuur (bijlage) (besluitvorming)
 9. Aftredend lid Commissie van Beroep (informatief)
  a. Secretaris/Lid: - Aftredend: de heer R. Brouwer
 10. Herverkiezing leden Tuchtcommissie (bijlage) (besluitvorming)
  a. Voorzitter/lid: Aftredend: mevrouw S. Willems
  b. Lid: Aftredend: de heer Y. Ersoy
  c. Lid: Aftredend: mevrouw P. de Fouw - Kandidaat: mevrouw P. de Fouw
  d. Lid: Aftredend: de heer R. Verkade - Kandidaat: de heer R. Verkade
  e. Lid: Aftredend: de heer S. Leenaars - Kandidaat: de heer S. Leenaars
  f. Lid: Aftredend: mevrouw M. Erkelens - Kandidaat: mevrouw M. Erkelens
 11. Uitreiking onderscheidingen (ceremonieel)
 12. Sluiting