Algemene Ledenvergadering

DSC 7107

De Algemene Ledenvergadering (ALV) van de KNZB

De Algemene Leden Vergadering (ALV) is het hoogste orgaan van de KZNB. De ALV houdt toezicht op het bestuur van de KZNB en stelt het instrumentarium voor het strategisch beleid van de KZNB vast.

De Algemene Leden Vergadering van de KNZB komt twee keer per jaar bijeen. Buiten dit statutair bepaalde schema bestaat de mogelijkheid Extra ALV’s te organiseren.

  • De eerstvolgende ALV is op zaterdag 3 juni 2023.
  • De laatste ALV heeft plaatsgevonden op 1 december 2022.