• Verenigingen

Code Goed Sportbestuur

13 februari 2023

De Code Goed Sportbestuur is in 2021 geactualiseerd. De samenleving verandert continu en de sportsector professionaliseert. In de nieuwe Code Goed Sportbestuur ligt de nadruk op maatschappelijke relevantie, diversiteit en bestuurlijke- en organisatorische kwaliteit. Gebaseerd op vier principes: verantwoordelijkheid, democratie, maatschappij en transparantie. De Code heeft het karakter ‘pas toe én leg uit’ en nodigt bestuurders en toezichthouders in sportorganisaties uit om de principes te vertalen naar hun eigen situatie.

Code GS

Vier principes van Goed Sportbestuur
Van alle sportorganisaties in Nederland wordt verwacht dat zij aan de Code voldoen. Zo dragen we met elkaar bij aan de legitimiteit en de integriteit van de sportsector. Aan de hand van de vier essentiële principes verantwoordelijkheid, democratie, maatschappij en transparantie geven wij als sportorganisatie via de Code invulling aan sterke en bewuste besturen met een heldere koers.

Naleving van de Code Goed Sportbestuur
Het naleven van de Code Goed Sportbestuur is gebaseerd op het ‘pas toe én leg uit’-principe. De Code biedt daarmee ruimte voor flexibiliteit naar eigen context. Daarmee biedt de Code een kompas voor integer en maatschappelijk verantwoord bestuur van elke sportorganisatie in Nederland. Bestuurders en toezichthouders van deze sportorganisaties leggen tijdens de algemene vergadering en in het jaarverslag verantwoording af over de naleving van de Code.

Toolkit
Op de website van NOC*NSF vind u een uitgebreide uitleg over de herziene Code Goed Sportbestuur. Daarnaast is er ook een handige toolkit beschikbaar gesteld. Klik hier om naar de toolkit te gaan.

Terug naar Vereniging Support