• Algemene wedstrijdzaken

Uitspraken Tuchtrechtspraak

Uitspraken seizoen 2022/2023:

Administratieve geschillen

TU2019-001
TU2020-001
TU2020-002 (Verzoek voorlopige voorziening)
TU 2020-002 Uitspraak
TU2021-001
TU2021-002 S.V.H. Waterpolo v. KNZB-bestuur

De uitspraken van het tuchtrecht van 2012 - 2017 zijn te vinden in het archief. Te navigeren via de balk hieronder