• Algemene wedstrijdzaken

Weersomstandigheden

Werkwijze bij slecht weer en/of weeralarm

In het geval van bijzondere omstandigheden kan het voorkomen dat wedstrijden of activiteiten geen doorgang vinden. De wijze waarop deze keuzes worden gemaakt zijn in dit document vastgelegd, het weer- en afgelastingenprotocol.

Dit protocol is geactualiseerd in het voorjaar van 2020 en definitief gemaakt in september 2020.

In basis zal de KNZB bij het toepassen van dit protocol altijd de richtlijnen en adviezen van de (rijks)overheid overnemen. Instanties zoals bijvoorbeeld het KNMI en het RIVM zijn hierbij leidend. Volg te allen tijde de richtlijnen van de overheid op, de veiligheid van deelnemers van activiteiten staat voorop. Het wordt geadviseerd om deze richtlijnen op te nemen in de huurafspraken met de accommodatie.

Weersomstandigheden

Slecht weer
In het geval van de door het KNMI afgegeven weercodes (deze worden uitgegeven voor het hele land of per provincie) worden wedstrijden al dan niet afgelast.


WeercodesTijdstip bekendmaking vanuit KNMIAfgelastingen
Oranje en rood
Oranje: 24 uur van te voren
Rood: 12 uur van te voren
Afgelasting van alle activiteiten in het betreffende gebied
Geel en groen
-
Geen afgelastingen


Er is weer- en risico technisch geen verschil tussen de kleuren oranje en rood. Alleen bij de code rood is de impact op de samenleving veel groter. U kunt u voorstellen dat een code oranje in het weekend van toepassing kan zijn, terwijl dit op een maandag of dinsdag per definitie rood zou worden omdat er dan bijvoorbeeld meer verkeer op de weg is.


Kijk op de website van de KNMI voor meer informatie en uitleg


Advies bij onweer (buiten activiteiten)
Indien er zich voor en/of tijdens een activiteit of wedstrijd weersomstandigheden voordoen, waardoor het houden c.q. voortzetten van een activiteit of wedstrijd gevaar voor de deelnemers kan opleveren, dient - ter beoordeling van de organisatie en/of scheidsrechter - de activiteit of wedstrijd te worden onderbroken c.q. afgelast. Dit dient in ieder geval te gebeuren indien een onweer het terrein nadert. Onderbreking c.q. afgelasting is verplicht wanneer er minder dan 10 seconden tussen bliksemflits en donderslag verstrijken.

Negatief zwemadvies & watertemperatuur
Indien door een (semi-) overheidsinstelling of bevoegde commerciële instantie een negatief zwemadvies voor het beoogde zwemwater is afgegeven zal de activiteit geen doorgang vinden. Dit kan zowel accommodaties als buitenlocaties betreffen. De organisatie dient dit tevens onmiddellijk door te geven aan het KNZB-bondsbureau, zodat communicatie op de juiste manier kan verlopen. Het is niet toegestaan om activiteiten doorgang te laten vinden bij een watertemperatuur onder de 15°C of boven de 31°C.

Andere omstandigheden
In geval van andere omstandigheden die impact hebben op de samenleving, zoals we in 2020 en 2021 ervaren met het corona-virus, zal de KNZB de adviezen en richtlijnen van de overheid onverkort overnemen. Via de gebruikelijke communicatiekanalen, KNZB-website en de social media kanalen, worden alle betrokkenen via het KNZB-bondsbureau op de juiste manier geïnformeerd.

Bij afgelastingen
Op het moment dat landelijke en regionale wedstrijden en/of activiteiten geannuleerd worden, zal de communicatie daarover verlopen vanuit het KNZB-bondsbureau. Hiervoor worden de gebruikelijke communicatiekanalen gebruikt: de verschillende websites, de KNZB-app (waterpolo), de social media kanalen en de (extra) nieuwsbrieven. De betreffende regio’s worden eveneens geïnformeerd.

Deelnemers aan lokale wedstrijden of activiteiten (zie onderstaande overzicht) worden via de lokale organisatie op de hoogte gebracht van de betreffende maatregelen.

In geval van afgelastingen als gevolg van dit protocol worden er geen administratieve heffingen door de KNZB toegepast voor de betreffende wedstrijden. In geval van andere activiteiten zal er aanvullende berichtgeving volgen over eventuele financiële consequenties.

Soorten wedstrijden en activiteiten
In dit overzicht geven we aan welke organiserende partij in navolging van het KNZB-bondsbureau informeert over de afgelastingen. Algemene berichtgeving wordt in ieder geval gedaan via de communicatiekanalen van de KNZB (website, social media).

Org. partijSchoonspringenSynchroonWaterpoloZwemmen
Club / lokale organisatieClubwedstrijden
Meerkampen
Clubwedstrijden
Meerkampen
Mini competities
Masters wedstrijden
(jeugd)toernooienEigen wedstrijden
Limiet-wedstrijden
Masters wedstrijden
Open waterwedstrijden
LAC
RegioRegionale wedstrijden en -kampioenschappenInterregio wedstrijden
Regionale kampioenschappen
Diploma-, techniek-, muziek- en limietwedstrijden

Regiocompetitie
Bekertoernooi

Circuit wedstrijden (minioren, junioren)
Regio Club Meet
Regio wedstrijden, finales en kampioenschappen
KNZBInternationale wedstrijden
Nederlandse kampioenschappen
Breedtesport competitie
Internationale wedstrijden
Nederlandse kampioenschappen
Internationale wedstrijden
Bondscompetitie
Bekertoernooi
NK-toernooien
Swim Cups
Nederlandse kampioenschappen
Nationale finales
Nationale Zwemcompetitie
Beach waterpoloWaterbasketbalSportparticipatie & algemeen
Club / lokaal(jeugd)toernooien(jeugd)toernooienZwem4daagse
​Zwemlessen
Regio(jeugd)toernooienRegio bijeenkomsten
KNZBCompetitie
NK toernooien
KNZB ALV, congressen, Mijnzwemcoach activiteiten, opleidingsactiviteiten

KNZB, september 2020