• Schoonspringen

Algemene informatie KNZB Wedstrijdcircuit schoonspringen

17 februari 2023

De doelstelling

  • Aanbod van wedstrijdvormen voor de verschillende niveaus springers binnen Nederland;
  • Begeleiding van verenigingen bij het organiseren van wedstrijden;
  • Inzet van jonge en recent gediplomeerde trainers en officials bij de organisatie van wedstrijden.

De organisatie

De KNZB organiseert het Landelijk wedstrijdcircuit schoonspringen in samenwerking met een vereniging. Het programma bestaat uit 3 wedstrijddagen. Deelnemers mogen op basis van leeftijdsgroep, zoals die geldt voor de springer in 2023, deelnemen aan één van de circuits 1 tot en met 7. Daarnaast kunnen deelnemers kiezen voor circuits 8 of 9 X-Diving.

Wedstrijd onderdelen

Het wedstrijdcircuit kent de hierna genoemde onderdelen. De leeftijd in 2024 bepaalt de leeftijdsgroep. Dit in afwijking van het reglement waarin wordt bepaald dat de leeftijd op 31 december van het jaar van de wedstrijddag bepalend is voor de leeftijdsindeling.

De wedstrijdgroepen zijn:

Circuit onderdeelLeeftijdsgroepgeb jaar
Circuit 1E2015 en later
Circuit 2D2013 en 2014
Circuit 3 breedtesport niveau (*)C/B groep2009-2012
Circuit 4 NK-niveau(*)C/B groep2009-2012
Circuit 5 breedtesport niveau (**)A/S groep2008 en eerder
Circuit 6 NK-niveau (**)A/S groep2008 en eerder
Circuit 7Masters2005 en eerder
Circuit 8 X-Diving (#)17 en jonger2007 en later
Circuit 9 X-Diving (#)18 en ouder2006 en eerder

opm *: De leeftijdsgroep C/B kan kiezen voor circuit 3 of 4, deze keuze geldt dan voor alle wedstrijden van dat seizoen.
opm **: De leeftijdsgroep A/S kan kiezen voor circuit 5 of 6 en de S kan ook kiezen voor circuit 7 Masters, deze keuze geldt dan voor alle wedstrijden van dat seizoen.
opm #: Deelnemers kunnen zowel deelnemen aan X-Diving als aan de circuitwedstrijd van de eigen leeftijdsgroep.

De prijswinnaars

Aan het einde van elke wedstrijddag worden de prijswinnaars per circuitonderdeel bekendgemaakt en de nummer 1 tot en met 3 ontvangen een prijs van de organiserende vereniging.

Protesten

Protesten tijdens de wedstrijddag kunnen aan de circuitleider worden bekend gemaakt tot uiterlijk 15 minuten na de wedstrijd of uiterlijk 15 minuten na het bekendmaken van de gedetailleerde uitslag van de betreffende circuit onderdeel. De circuitleider is eindverantwoordelijke van de wedstrijddag.