• Leden
 • KNZB

Algemene Ledenvergadering 21 mei 2022

20 januari 2023

Rode Lijn

Algemene Ledenvergadering 21 mei 2022

Op vrijdag 20 mei vond het Financiële Vragenuurtje plaats (online). Download hier het overzicht van vragen en antwoorden.

Op zaterdag 21 mei vond de ALV plaats op de KNVB Campus in Zeist. Download hieronder het verslag of bekijk de presentatie van Back2Basics.

Vragen en antwoorden Financieel Vragenuurtje

Verslag

Presentatie Back2Basics

De agenda, vergaderstukken en stemlijsten voor de ALV zijn hieronder gepubliceerd.

Agenda

Vergaderstukken

 1. Vergaderorde
  1. Gezamelijke verklaring
  2. Stemprocedure
 2. Jaarrede vice-voorzitter
 3. Verslag ALV 3 februari 2022
 4. Financieel jaarverslag 2021
  1. Publicitair jaarverslag 2021
 5. Bestuurlijke ontwikkeling
  1. Het tijdspad
 6. Benoeming accountant
 7. Verkiezing leden Bondsbestuur
  1. Nieuw document: Kandidaatstelling en Instemming kandidatuur
  2. Nieuw document: Appreciatie bestuur
 8. Verkiezing leden Bondsraad
 9. Verkiezing leden Commissie van Beroep
 10. Verkiezing leden Tuchtcommissie
 11. Uitreiking onderscheidingen
 12. Sluiting