• Leden
  • KNZB

Algemene Ledenvergadering 1 december 2022

20 januari 2023

Algemene Ledenvergadering 1 december 2022

Op donderdagavond 1 december vond om 19.00 uur de Algemene Ledenvergadering van de KNZB bij het NDC Den Hommel in Utrecht plaats.

De agenda voor deze ALV zag er als volgt uit:

1. Opening Voorzitter (informatief)

Bijlage 1. Verslag van het Ledenberaad d.d. 9 november 2022 (nieuw)

2. Verslag en actiepunten Algemene Ledenvergadering d.d. 21 mei (bijlage 2) (besluitvorming)

  • Inleiding
  • Statuten- en Reglementswijzigingsvoorstellen
  • Implementatieplan

Bijlage 3. Tijdspad Bestuurlijke ontwikkeling
Bijlage 4.
Positie en samenstelling van de Klankbordgroep (nieuw)
Bijlage 5.
Mogelijkheid tot online vergaderen en besluiten (nieuw)
Bijlage 6.
Akte van statutenwijziging
Bijlage 7.
Huishoudelijk Reglement KNZB
Bijlage 8.
Reglement L. Tuchtrechtspraak

Bijlage 9. Reglement M Disciplinaire rechtspraak
Bijlage 10. Reglement O Sponsoring
Bijlage 11.
Voorstel met betrekking tot de regioreserves (nieuw)

4. Benoeming leden Auditcommissie (bijlage 12) (besluitvorming)

Bijlage 13. Amendement samenstelling Auditcommissie (nieuw)

5. Procedure bestuursbenoemingen

6.a. Jaarplan 2023 (bijlage 14) (besluitvorming)
6b. Begroting 2023 (bijlage 15) (besluitvorming)
Bijlage 16.
Q&A financieel vragenuurtje (nieuw)
Bijlage 17.
Tarievenlijst (nieuw)
Bijlage 18.
Verslag Financiële commissie (nieuw)

7. Sluiting