• KNZB

Algemene Ledenvergadering 3 juni 2023

09 mei 2023

Rode Lijn

Algemene Ledenvergadering 3 juni 2023

Op zaterdag 3 juni a.s. vindt de Algemene Ledenvergadering van de KNZB plaats op Papendal in Arnhem.

De agenda voor deze ALV ziet er als volgt uit:

1. Opening

2. Welkomstwoord en terugblik 2022 door de voorzitter (informatief)

3. In de spo(r)tlight: Best practice lokaal initiatief

4. Verslag en actiepunten Algemene Ledenvergadering d.d. 1 december 2022 (bijlage) (besluitvorming)

5. Jaarverslag 2022 (besluitvorming)
a. Publicitair jaarverslag 2022 (bijlage)
b. Financieel jaarverslag 2022 (bijlage)
c. Décharge bestuur

6. Verkiezing leden Bondsbestuur (besluitvorming)
a. Penningmeester:
Aftredend: de heer J. de Leeuw
Kandidaat: de heer J. de Leeuw

b. Lid:
Aftredend: mevrouw M. Vink
Kandidaat: mevrouw M. Vink

c. Lid:
Aftredend: de heer R. van Ombergen
Kandidaat: de heer R. van Ombergen

7. Verkiezing leden Auditcommissie (besluitvorming)
a. Lid:
Aftredend: de heer P. Bakker
Kandidaat: de heer T. Praasterink

b. Lid:
Kandidaat: de heer A. van Engen

8. Verkiezing leden Commissie van Beroep (besluitvorming)
a. Lid:
Kandidaat: de heer D. Schwartz

9. Verkiezing leden Tuchtcommissie (besluitvorming)
a. Secretaris/Lid:
Aftredend: mevrouw C. Verploeg
Kandidaat: mevrouw C. Verploeg

b. Lid:
Aftredend: mevrouw T. Koenders
Kandidaat: mevrouw T. Koenders

c. Lid:
Aftredend: de heer D. Schwartz
Kandidaat: de heer M. Sanderman

d. Lid:
Aftredend: de heer S. Bakker
Kandidaat: de heer Y. Ersoy

e. Lid:
Aftredend: mevrouw K. Eenhoorn
Kandidaat: de heer R. Berbers

f. Lid:
Kandidaat: de heer I. Batelaan

g. Lid:
Kandidaat: mevrouw C. de Graaf-Tolkamp

h. Lid:
Kandidaat: de heer S. Heijndijk

10. Voortgang jaarplan 2023 (informatief)

11. Reglementwijzigingsvoorstel (bijlage) (besluitvorming)

12. Uitreiking onderscheidingen (ceremonieel)

13. Sluiting