• KNZB
 • Verenigingen
 • ALV

Algemene ledenvergadering 7 december 2023

08 november 2023

DSC 7106

Algemene ledenvergadering 7 december 2023

Op donderdag 7 december a.s. vindt de Algemene Ledenvergadering van de KNZB plaats op Papendal in Arnhem.
De ALV start om 19.45 uur.

De agenda voor deze ALV ziet er als volgt uit:

 1. Opening
 2. Welkomstwoord en sportieve terugblik door de voorzitter (informatief)
  (Verslag van het Ledenberaad d.d. 15 november 2023) (bijlage 1)
 3. Verslag en actiepunten Algemene Ledenvergadering d.d. 3 juni 2023 (bijlage 2) (besluitvorming)
 4. Advies Auditcommissie (bijlage 3)
 5. a. Jaarplan 2024 (bijlage 4) (besluitvorming)
  b. Begroting 2024 (bijlage 5) inclusief Tarievenlijst (bijlage 6) (besluitvorming)
 6. Plan van aanpak relatiemodel (bijlage 7)
 7. Sluiting

Voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering wordt een aantal sessies georganiseerd. Het volledige programma is als volgt:

18.30-19.30 Sessies:
Sessie 1 – Jaarplan 2024
Sessie 2 – Financiën
Sessie 3 – Verenigingsondersteuning

19.30-19.40 Pauze

19.45-21.00 ALV