• Blijven zwemmen na de zwemles

Bij het opleidingstraject van Blue Marlins staat plezier centraal

28 december 2023

Gerben Pul 2

Blue Marlins is een samenwerking bestaande uit twee zwemverenigingen: Racing Club en Zwemmen Rotterdam-Zuid. Blue Marlins, actief in de regio’s Den Haag en Rotterdam, wil zorgen dat iedere Nederlander een leven lang plezier beleeft aan sport en bewegen. Dit doen zij door een zo breed mogelijk aanbod te faciliteren en iedere zwemmer, van elk mogelijk niveau, een plek te geven bij de vereniging. Blue Marlins hecht dan ook veel waarde aan hun opleidingstraject die de doorstroom naar de vereniging bevordert en waarin plezier centraal staat; Swim Academy.

Focus op plezier en vaardigheid

Vanaf het behalen van het B-diploma zijn zwemmers welkom bij de Swim Academy. Blue Marlins werkt actief samen met lokale zwemscholen, stichting Hofspetters, Silvester Zwemschool, en Sportbedrijf Rotterdam om de Swim Academy te promoten onder het leszwemmen. In 2009 begon de ontwikkeling van dit traject vanuit hun filosofie: ‘eerst goed, dan snel’. Blue Marlins wilde een opleidingstraject opzetten voor zwemmers tot en met 12 jaar. Er wordt ingezet op plezier en technische vaardigheden waardoor zwemmers een sterke basis voor hun latere zwemcarrière ontwikkelen. Zwemmers leren zo dat plezier in het zwemmen bestaat uit meer dan persoonlijke records en het winnen van wedstrijden. Blue Marlins ziet het resultaat hiervan in de doorstroom van zwemmers uit de Swim Academy naar latere leeftijdsgroepen. Ongeveer 1 op de 2 zwemmers die begint met zwemmen bij de Swim Academy blijft voor meerdere jaren actief zwemmen, dit is veel hoger dan het landelijkgemiddelde van ca. 12 procent.

Een beloning om het plezier te bevorderen

De ‘bolletjeskaart’ is een hulpmiddel wat de verenigingen en de zwemmers hierbij het meeste helpt. Iedere zwemmer krijgt een eigen kaart met daarop zwemtechnische-doelen, zoals de borstcrawl. Wanneer een zwemmer een onderdeel van het doel heeft bereikt, bijvoorbeeld het naar beneden kijken bij de borstcrawl, krijgt hij of zij een bolletje extra op de kaart. Zodra alle bolletjes zijn verzameld ontvangen zwemmers het slagdiploma. Door zwemmers te belonen met slagdiploma’s wordt de stap van leszwemmen naar wedstrijdzwemmen kleiner. Zwemmers worden op deze manier gemotiveerd om een volle kaart te verzamelen en ook de ouders worden meer betrokken. Dit zorgt voor een leuke dynamiek en het perspectief van ouders verandert. Ouders vragen nu of hun kind nog mooier is gaan zwemmen in plaats van nog harder.

‘Door zwemmers te belonen met slagdiploma’s wordt de stap van leszwemmen naar wedstrijdzwemmen kleiner’
Blue Marlins over het succes van hun opleidingstraject Swim Academy

Twee trainers en een programmamanager

De trainingsmethodiek is anders dan bij de oudere zwemmers. Vaak zijn er per acht zwemmers twee trainers aanwezig. De trainers zijn vaak zwemmers of oud-zwemmers uit de eigen opleiding van Blue Marlins, die bekend zijn met de doelen van de Swim Academy. Deze trainers brengen hun enthousiasme over op de kinderen en dit geeft een energieke sfeer. Tijdens de trainingen is er altijd één trainer in het water om de kinderen vanuit daar ondersteuning te bieden. De meeste kinderen herkennen dit vanuit het leszwemmen. De tweede trainer behoudt het overzicht op de kant. De trainers worden begeleid door een programmamanager die de trainingen verzorgt, de opleidingen regelt en het contact met de ouders onderhoudt. Deze constructie van losse trainers en een aparte programmamanager zorgt voor rust en vertrouwen, zowel bij de zwemmers als bij de ouders.

Blue Marlins werkt nu al 13 jaar met dit systeem. Inmiddels spreekt Blue Marlins van een stabiele basis waar concrete resultaten uit zijn voortgekomen. De Swim Academy heeft al voor meerdere Nederlands kampioenen gezorgd. Toch is dit bijzaak voor Blue Marlins, het belangrijkste is dat de Swim Academy vele zwemmers een basis heeft gegeven om een leven lang plezier in het zwemmen te hebben.

In het kader van het Nationaal Plan Zwemveiligheid thema blijven zwemmen na de zwemles is dit artikel tot stand gekomen. Wil je meer te weten komen over de Swim Academy? Neem dan contact op met info@Blue-Marlins.nl.

Logo Nationaal Plan Zwemveiligheid

Foto: Gerben Pul