• Opleidingen

Doelstelling en handhaving

17 februari 2023

Doelstelling en handhaving

Wij streven naar een modern, KNZB breed licentiebeleid voor alle sporttakken, een licentiebeleid voor trainers, coaches, instructeurs, officials, opleiders en beoordelaars.

De belangrijkste doelstellingen van het KNZB brede licentiebeleid is het bevorderen en erkennen van de kwaliteit van het kader langs de badrand. Met gekwalificeerd kader langs de badrand, vergroten we de sportveiligheid en het sportplezier. Daarnaast kan zowel de breedte- als de topsporter zich beter ontwikkelen onder deskundige en geschoolde begeleiding. Het licentiesysteem is bedoeld als kwaliteitsimpuls voor het sportaanbod zoals dat door de bij de KNZB aangesloten verenigingen en zwemscholen wordt aangeboden.

Het doel van licentiebeleid voor de sporttakken waterpolo, wedstrijdzwemmen, schoonspringen en synchroonzwemmen is om de kwaliteit van het sporttechnisch kader te verhogen. Het opleiden en bijscholen als trainer, coach, instructeur, official en opleider moet vanuit een intrinsieke motivatie komen. Daarbij is het licentiebeleid een erkenning van deze motivatie en een erkenning van de bewezen kwaliteiten van de trainer, coach of instructeur. Het licentiesysteem ziet niet alleen toe op kennis en vaardigheden maar ook op een professionele houding en correct gedrag.

Uitgangspunten

Na het afgeven van een generaal pardon ontvangen alle trainers, coaches en instructeurs die in sportlink geregistreerd zijn en een KNZB-opleiding met goed gevolg hebben afgerond een geldige licentie voor de betreffende sporttak(ken).

Trainers, coaches, instructeurs en verenigingen die actief en positief omgaan met het behalen en vernieuwen van licenties worden positief beloond. Zij leveren immers een belangrijke bijdrage aan het verbeteren van het opleidingsniveau van sporttechnisch kader. Gelicensieerde trainers, coaches en instructeurs hebben recht op:

  • 25% korting op bijscholing;
  • Vooracties rondom KNZB evenementen;
  • Korting op producten van Arena;