• Opleidingen

Generaal Pardon

17 februari 2023

Generaal Pardon

Met gekwalificeerd kader langs de badrand vergroten we de sportveiligheid en het sportplezier. Om kwaliteit te waarborgen dient kader voldoende gekwalificeerd te zijn (in bezit van diploma) en gelicensieerd te zijn (in bezit van een geldige licentie). Het licentieregistratie systeem is bedoeld als kwaliteitsimpuls voor het sportaanbod zoals dat door de bij de KNZB aangesloten verenigingen en zwemscholen wordt aangeboden. Het licentiesysteem ziet niet alleen toe op kennis en vaardigheden maar ook op een professionele houding en correct gedrag.

Op dit moment bestaan er veel verschillende licenties naast elkaar; er zijn licenties vanuit de "oude" opleidingsstructuur (ABC structuur) en licenties vanuit de huidige opleidingen volgens de Kwalificatie Structuur Sport (niveau 1-5).

In 2019 is gestart met de uitrol van het Generaal Pardon en licentie beleid trainers, coaches en instructeurs. We werken met dezelfde soort licenties en gebruiken dezelfde licentie benamingen want dat geeft duidelijkheid!

Trainersdiploma A wordt Niveau 2
Trainersdiploma B wordt Niveau 3
Trainersdiploma C wordt Niveau 4

Om dit te bewerkstellingen hebben alle, in Sportlink geregistreerde trainers, coaches en instructeurs een persoonlijke uitnodiging gekregen om een nieuw account te activeren in het licentieregistratie systeem; Flowsparks.