• Verenigingen

Goede voorbeelden in coronatijd

13 februari 2023

Coronachecklist voor KNZB verenigingen

Bij het heropenen van de zwembaden komt veel bij kijken en kan niet zonder dat we ons daar goed op voorbereiden en de nodige voorzorgsmaatregelen nemen. De checklist helpt jouw vereniging om de juiste stappen te zetten om tot een goede invulling van jullie activiteiten in het zwembad te komen.

Veilig zwemtraining geven

Samen trainen in de 1,5m maatschappij is goed mogelijk, maar je moet het samen doen! Een goede organisatie zorgt voor veiligheid. Het doet een beroep op de trainer om de training goed voor te bereiden en de juiste organisatievormen en trainingsopdrachten te kiezen. Ook is het belangrijk dat alle sporters in de groep verantwoordelijkheid voelen voor het creëren van een veilige trainingssituatie. Sporter moeten tijdens de watertraining rekening te houden met de teamgenoten.

In dit document willen we alle zwemtrainers praktische tips meegeven om de watertraining verantwoord en veilig te laten verlopen.

Weer aan de slag met buitensportactiviteiten

Hieronder vind je voorbeelden van verenigingen die zijn gestart met georganiseerde buitensportactiviteiten.

1e corona jeugdl(land)training Schuurman BZC groot succes!

Normaal zwemt Schuurman BZC in de zwembaden in Borculo en Neede. Nu trainden ze op 't Galgenveld. Ter inspiratie dit filmpje met gave dronebeelden.

FUNdament is bewegen in coronatijd

Oceanus Aalsmeer is afgelopen week weer gestart met (land)trainingen voor de jeugd. Om hiermee andere verenigingen te inspireren doen ze op 4 en 7 mei van 18:50 uur tot ca 19:20 uur een liveverslag op Facebook van @oceanusaalsmeer en @oceanustriathlonteam.om toe te lichten hoe ze dit aanpakken met inachtneming van de coronarichtlijnen. Meer informatie.

Op de website van Oceanus is alle informatie te vinden.

Beste moeilijk die ademhaling!

De trainers van F.Z.C.'54 uit Franeker zijn al weken heel enthousiast filmpjes aan het maken met landtrainingen om thuis te doen. Deze is een beetje anders en willen we jullie zeker meegeven voor alle jonge zwemmers.

Link naar video 'Ademhalen met Rixt'

Daarnaast gaan ze vanaf nu bootcamptrainingen geven op de zonneweide bij het zwembad. Een landtraining maar dan met muziek en dé kans om weer wat conditie op te bouwen.

MZPC 'De Reest' in Meppel start weer!

Op 1 mei starten de jeugdteams waterpolo en op 6 mei de zwemmers op de reguliere trainingsavonden. De sportactiviteiten die ze gaan organiseren, zijn gericht op, met plezier en onder begeleiding van de trainers, samen sporten. Dat kan variëren van sport & spel, tot conditie, kracht en stabiliteitstrainingen. De daadwerkelijke invulling van de trainingsactiviteiten is aan de trainers.

Het trainen gebeurt op het grasveld en de ligweide naast Bad Hesselingen. Deze locatie is groot genoeg om ongehinderd, veilig en binnen kaders te sporten.

Het plan is gebaseerd op de kaders van het kabinetsbeleid en de richtlijnen van het RIVM en volgt het Drents protocol sport voor kinderen en jongeren tot en met 18 jaar.

Bij vragen of opmerkingen kun je contact opnemen met voorzitter Martijn Schuring via mschuring@home.nl
Graag delen we tientallen concrete oefeningen voor houding en kracht: Landtraining houding en kracht voor jeugd tm 12 jaar (mei 2020)

Hoe houd je dat clubgevoel vast?

Hieronder tonen wij een aantal voorbeelden van verenigingen die ook in coronatijd actief zijn met hun club waarbij samenhorigheid en het verenigingsgevoel belangrijke onderwerpen zijn.

Heel Apeldoorn Rein!
In Apeldoorn houdt de jeugd van zwemvereniging Aquapoldro de buurt schoon van zwerfvuil en ontvangt daarvoor klinkende euro’s voor de clubkas. Ook in coronatijd een zinvolle bezigheid om het clubgevoel vast te houden. De vereniging heeft een overeenkomst met de gemeente gesloten: het Rein-contract, daarin staat welke inspanning de vereniging doet om Apeldoorn te laten blinken.

Naast een startbonus van 250 euro ontvangt de vereniging € 0,05 per ingeleverd blikje of plastic flesje (met een maximum van 20.000 stuks per kalenderjaar). Via een unieke code die ingevoerd wordt bij de inleverautomaat, komt de opbrengst ten goede aan de club waar deze code bij hoort.

Elk kwartaal wordt de opbrengst van de club bijgeschreven op de rekening van de vereniging. En als extra maken verenigingen elk kalenderjaar kans op een extra bonus. Er worden prijzen uitgedeeld van € 100, € 250 of € 500. Naast aantallen let een jury hierbij ook en vooral op andere aspecten zoals de reductie van het zwerfafval, de schoonheidsgraad, de wijze van aanpak, inbedding/samenwerking binnen de wijk en inzet voor Apeldoorn Rein. Een innovatieve aanpak met enthousiasme en creativiteit scoort hoog. Bij de start ontving Aquapoldro een opruimpakket om het opschonen makkelijk en leuk te maken.

Spek de kas van je club extra door desinfectie winkelwagens
Een Twentse zwemvereniging desinfecteert de winkelwagens bij de plaatselijke Jumbo. Hiermee staan ze duidelijk in the picture wat ten goede komt aan de Jumbo Clubkasactie. De supermarkt heeft namelijk in coronatijd een mooie actie lopen. Voor elke 10 euro aan boodschappen ontvangt men een waardebon. Deze bon is 1 punt waard die gedoneerd kan worden aan een sportclub naar keuze. De plaatselijke Jumbo stelt voor deze actie € 15.000,- beschikbaar die naar verhouding verdeeld wordt over alle gedoneerde waardepunten en wordt uitgekeerd aan de deelnemende clubs.

Hulpgroep voor de hulpbehoevenden
Zwemvereniging Upstream Amsterdam heeft een Hulpgroep samengesteld die bestaat uit leden die zich inzetten voor andere leden die hulp nodig hebben op allerlei gebied. Dit wordt door de hulpbehoevende zeer op prijs gesteld, en ook de helpers houden hier een goed gevoel aan over.
Ook houden zij regelmatig virtuele borrels, online dus waarbij iedereen gescheiden maar toch even samen is.

Muziekkettingbrief
Upstream heeft nog een mooie actie. De vereniging werkt in een besloten Facebookgroep aan een kettingbrief waarin de favoriete muzieknummers van leden worden gedeeld. De vereniging wil met deze actie meer verbondenheid creëren en troost bieden aan degenen die dat nodig hebben. Bij het delen van een nummer wordt steeds een nieuw lid opgeroepen om zijn favoriete nummer te delen. Er is een “beheerder” die ervoor zorgt dat er steeds wordt gereageerd, waardoor het goed blijft leven en er zijn inmiddels al meer dan 20 nummers door leden gedeeld.

Online Pub quiz is populair
De activiteitencommissie van een grote 50-jarige zwem- en waterpolovereniging heeft diverse online pub quizzen opgezet waar steeds enthousiast aan mee gedaan wordt. Zo blijven de leden van deze grote vereniging uit midden Nederland goed met elkaar in contact op een ludieke manier. Daarnaast heeft de hoofdtrainer wedstrijdzwemmen een aantal oefenprogramma’s voor thuis opgesteld. En ook sommige trainers van de waterpoloteams geven de leden oefeningen mee om fit te blijven.

Online BINGO ZIGNEA groot succes
Zaterdag 25 april organiseerde zwem- en poloclub ZIGNEA uit Emmeloord met groot succes een online BINGO. Op het hoogtepunt waren er maar liefst 113 mensen tegelijk online. ZIGNEA stuurde circa 185 kaarten naar de 260 leden. Voorzitter Mark Dieleman: “Het is geweldig om te zien dat zoveel gezinnen de moeite hebben genomen om online met ons mee te doen. Zwemmen en waterpoloën kunnen we op dit moment niet, maar dit was een enorm mooi evenement om de verbinding met elkaar weer even te voelen”.
Verenigingen die met eenzelfde idee rondlopen en hierover (praktische) vragen hebben, mogen altijd even bellen geeft Mark Dieleman aan. Hij deelt graag zijn succesverhaal en is bereikbaar via 06-10809864 of voorzitter@zignea.nl.

De vereniging oriënteert zich verder op mogelijkheden om met bepaalde groepen te starten met landtrainingen in klein groepsverband. Dieleman: “Naar aanleiding van de toespraak van de regering zijn wij met de gemeente in overleg over de mogelijkheden langzaam aan, verantwoord, weer wat activiteit aan te kunnen bieden voor een specifieke groep binnen de vereniging”.

Gezamenlijke actie van de sportverenigingen van Smallingerland - #steunjeclub #blijflid
Op achterstand komen betekent in de sport niet altijd dat je de wedstrijd gaat verliezen. De sportverenigingen in de gemeente Smallingerland opereren in deze actie als team. Want zo zeggen zij alleen gezamenlijk, eensgezind en met steun van alle leden, sporters, vrijwilligers, trainers/coaches, sponsoren en supporters gaan we deze wedstrijd tegen het COVID-19 virus winnen. Ze roepen daarom iedereen via advertenties, websites, Facebook en Instagram van alle verenigingen op om ook in deze tijd hun club te blijven steunen. “Zodat we na de crisis weer kunnen juichen voor onze helden op de velden. “… en in het zwembad.

Terug naar Vereniging Support