• Verenigingen
  • Sportakkoord

Het Sportakkoord

13 februari 2023

Het Sportakkoord en de kansen voor de vereniging

Het ministerie van VWS, Vereniging Sport en Gemeenten en NOC*NSF hebben de handen ineengeslagen en een Nationaal Sportakkoord gesloten. Het Sportakkoord biedt veel kansen voor de zwemsport!

Alle provincies hebben het Nationaal Sportakkoord omarmd en ontwikkelen een regionaal sportakkoord. In elke provincie staat sport op de agenda. Het is voor alle verenigingen belangrijk om vroegtijdig, op lokaal niveau goed aangehaakt te zijn, omdat de onderwerpen in het Sportakkoord (waaronder zwemveiligheid, vaardig bewegen en sportstimulering) volop kansen bieden.

Met het Nationaal Sportakkoord komt er geld vrij voor de sport. Dit biedt veel mogelijkheden voor onze verenigingen, voor het opleiden van kader. Binnen de ambitie ‘Positieve Sportcultuur’ worden al onze niveau 2 opleidingen vergoed (honderd procent, of voor een heel groot deel).

De aanvraagprocedure kan op 2 verschillende manieren verlopen:

  1. Wanneer in de gemeente van de vereniging een sportakkoord is of een sportregisseur bezig is deze te schrijven, gaat de aanvraag voor ondersteuningstrajecten via de sportregisseur en adviseur lokale sport. Heb je als vereniging geen idee met wie je contact op kan nemen voor een aanvraag, kan je contact opnemen via: sportakkoord@nocnsf.nl.
  2. Is er geen sportakkoord in de gemeente en worden daar op dit moment ook geen stappen toe gezet, dan kunnen er alsnog wel aanvragen ingediend worden. Je dient als vereniging dan contact op te nemen met: sportakkoord@nocnsf.nl.

Op de site van Alles over de Sport, een website waar alle kennis over sport en bewegen op één plek staat, staat het volledige Sportakkoord. Er staat ook een uitwerking op en de acties en deadlines die nodig zijn voor aanbieders om gebruik te maken van de subsidies.

Menukaart Sportakkoord services
Heb je vanuit jouw vereniging de ambitie om de vereniging te versterken en gericht aan de slag te gaan met een thema? Kijk dan snel in de Menukaart Sportakkoord services.

Terug naar Vereniging Support