• Bestuurlijke ontwikkeling
  • Kennisbank

In het kort: Centraal Sport Overleg

21 juli 2023

Irma Duim voor bij artikel BO

In het kort: Centraal Sport Overleg

Hieronder volgt een algemene uitleg over wat de verschillende commissies en groepen precies doen. In het Centraal Sporttak Overleg wordt het beleid rondom de sporttak (bijdragend aan de strategische doelen van de KNZB) voorbereid richting de Directie en worden door de Directie genomen besluiten uitgewerkt in concrete (deel)opdrachten richting de verschillende commissies. Het monitort de voortgang op de strategische doelen en beoordeelt de besluitrijpheid van de door de commissies aangedragen voorstellen.

Commissies

Er zijn een drietal commissies die zijn bedoeld om de beleidslijnen uit te zetten op in ieder geval de volgende drie primaire onderwerpen, te weten Competitie en Wedstrijdzaken, Officials & Reglementen en Verbinding & Stimulering. Daartoe stelt iedere commissie een jaarplan en begroting in de toekomst en draagt periodiek bouwstenen aan voor de opstelling van het meerjarenplan binnen het Centraal Sporttak Overleg. Daarnaast draagt iedere commissie zorg voor de uitvoering/realisatie van het jaarplan en een goede uitvoering van de taken van het eigen aandachtsgebied.

Taakgroepen

Uitvoerende taken met een permanent karakter kunnen worden opgedragen aan één of meerdere taakgroepen. Binnen de kaders van de strategische doelstellingen heeft iedere taakgroep voor het eigen aandachtsgebied mandaat tot het nemen van besluiten op dagelijks en operationeel niveau. Het initiatief tot de instelling van een taakgroep zal meestal uitgaan van de betreffende commissie wiens takenpakket het betreft.

Projectgroepen

Vastomlijnde tijdelijke opdrachten ten aanzien van specifieke onderwerpen, versnellingen en innovaties kunnen worden opgedragen aan een speciaal daarvoor ingestelde projectgroep. Dergelijke opdrachten vloeien meestal voort uit vastgestelde jaarplannen en Directiebesluiten en worden vanuit het Centraal Sporttak Overleg geformuleerd in de vorm van een projectopdrachtformulering. Het initiatief tot het formuleren van een projectopdracht en de instelling van een projectgroep kan ook uitgaan van een commissie, in nauwe afstemming met het Centraal Sporttak Overleg.

Sporttak


Organigram structuur voor de verschillende sporttaken

Per sporttak (wedstrijdzwemmen, synchroonzwemmen, waterbasketbal, waterpolo en schoonspringen) is het organogram op een andere manier ingericht.

Ervaringen binnen de sporttak synchroonzwemmen

Binnen de sporttak synchroonzwemmen is Irma Duim (zie foto) projectleider. Haar ervaringen zijn tot op heden positief. De commissies en taakgroepen uit de oude situatie bij het synchroonzwemmen zijn één op één meegegaan naar de nieuwe structuur. Op dit moment ‘zijn we nog aan het leren dansen met elkaar’, beweert Irma Duim, projectleider synchroonzwemmen van de KNZB. ,,We hebben eerst in de regio's gezeten en besproken wat de wensen zijn, waar samenwerking noodzakelijk is en wat we vooralsnog laten, omdat het goed loopt en werkt in de sport. Daarna is het een landelijk geheel geworden waarin we nu aan het kijken zijn hoe alles op een lijn kan komen’’, blikt Irma terug. Daarbij is de sport nu samengevoegd onder één organisatie. De kracht, de kennis en de mogelijkheden bespreken we en maken we keuzes in samen.

Op het vlak van financiën, organisatie van competities en de spelregels zijn nog veel uitdagingen. ,,We willen uiteindelijk komen tot duidelijke afspraken die voor iedereen hetzelfde zijn. Soms verandert het op detailniveau en een andere keer nemen we de beste optie uit een bepaalde regio. Het is best spannend voor de meewerkende vrijwilligers. En voor mij, want ik ben in verbinding met alle partijen. Het is wel heel tof om te zien dat samen wordt bepaald welke kant we opgaan. Er wordt aan de vrijwilligers in de commissies en taakgroepenflexibiliteit en aanpassing gevraagd. En dat gaat heel goed, vind ik.’’

De verandering om naar 1-werkorganisatie te gaan heeft op meerdere vlakken voordelen. Het is een groot voordeel dat het niet uitmaakt of je sport in het Noorden van het land, of juist in het westen. De sport en de wedstrijden worden hetzelfde. Eentje is voor Irma duidelijk voordeel voor de sporters, officials of vrijwilligers in de randgebieden van de voormalige regio's. ,,Die moeten nu vaak een eind rijden, terwijl er naast de deur een mogelijkheid is. We willen het graag voor iedereen beter maken, dus onderzoeken we hoe we de sport het beste aan kunnen laten sluiten bij de behoeftes van de sporters.’’

De factor ‘tijd’ is heel belangrijk. We willen zorgvuldig zijn en draagvlak creëren. En juist daarvoor wil Irma zoveel als nodig tijd gebruiken om alles in goede banen te leiden. ,,Neem er de tijd voor. Dat is echt een must’’, benadrukt ze. ,,Het is geen IKEA bouwpakket. We kunnen zelf het ontwerp bedenken. Samen gaan we dat bedenken met de commissies en taakgroepen. Wat dat betreft geef ik de vrijwilligers een grote pluim. In een enquête die na de SynchroBeat en NK Vrije Combinatie in juni is verspreid naar de verenigingen, vrijwilligers en officials gaf ruim twintig procent aan meer te willen doen voor het synchroonzwemmen. Ik vind het heel belangrijk om met deze enthousiaste mensen in contact te staan en vooral met ze in contact te blijven.’’

Tot slot wil Irma aangeven dat binnen haar sporttak synchroonzwemmen al heel veel goed gaat. ,,Het is vooral belangrijk te behouden wat goed is. En heel veel is al goed geregeld! We gaan het gesprek aan als er opties of kansen zijn. De KNZB wil niets opleggen, eerder meebuigen of uitleggen. We willen laten zien dat we ook met onze voeten in de klei durven staan en niet in die ivoren toren in Nieuwegein zitten. We willen meewerken om de sportbeleving voor iedereen nog leuker te maken.’’

Op naar een nieuw zwemseizoen waarin we de samenwerking met de vrijwilligers en het bondsbureau nog meer willen versterken.

Organigram synchroonzwemmen

Organigram afdeling synchroonzwemmen