• Software
  • Compete

KNZB Compete

10 februari 2023

De afgelopen maanden is hard gewerkt om KNZB Compete verder te ontwikkelen: technisch, in relatie tot de wedstrijdflow, wat betreft koppeling met Splash of binnen de KNZB-reglementen.

Er staat nu een gedegen product, dat uitgebreid getoetst is in verschillende type wedstrijden en inmiddels vele enthousiaste gebruikers kent. De functionaliteit en het wedstrijdverloop zijn geëvalueerd en waar nodig zijn laatste verbeteringen doorgevoerd in de techniek of in de handleidingen qua uitleg richting gebruikers.

Een kernteam met vertegenwoordiging uit alle regio's en de Taakgroep Officials Reglementen Zwemmen (TORZ) hebben toegezien op een adequate vertaling van wensen & eisen naar KNZB Compete. Dit betreft de technische verbeteringen in KNZB Compete zelf, maar ook procesbeschrijvingen en stappen die nodig zijn om wedstrijden eenvoudig naar de dagelijkse praktijk te vertalen en zodoende voor een vlekkeloos wedstrijdverloop zorgen.

Voor iedere official is nu een uitgebreide handleiding en handzame "instructiekaart" beschikbaar. Daarnaast zijn ook andere verbeteringen aangebracht zoals het verwerken van last minute wedstrijdaanpassingen vanuit Splash Meet Manager, verduidelijking in de reglementen, gedegen back-up procedure en vele andere zaken.

KNZB Compete biedt een solide functionaliteit voor zowel het jurysecretariaat middels het KNZB Compete beheerportaal en de app voor elke official rol. Met z'n allen staan wij aan de vooravond van een bredere uitrol om het wedstrijdzwemmen in de breedte nog toegankelijker te maken voor alle belanghebbenden en te vergemakkelijken voor alle vrijwilligers die het mogelijk maken.

Organiseert jouw vereniging binnenkort een wedstrijd en wil je ervaren hoe KNZB Compete werkt? Meld jouw wedstrijd dan aan via info@swimster.nl en krijg gratis "KNZB Compete" waterdichte telefoonhoesjes.

Terug naar Administratie & Software