• KNZB

Landelijke Scheidsrechters Commissie

18 april 2023

Scheidsrechters

Landelijke Scheidsrechters Commissie (LSC)

Het beleid rondom waterpolo officials wordt gecoördineerd door de Landelijke Scheidsrechters Commissie (LSC)

Deze commissie bestaat uit:

Anton Bervoets, voorzitter

Marko Nieuwenhuizen, secretaris

Henk v.d. Berg, nationale zaken

Anton Bervoets, regio- en internationale zaken

Diana Dutilh- Dumas, opleidingen

Voor het PVA klik plan van aanpak

Voor vragen aan de LSC kan je mailen naar wpofficials@knzb.nl

Waterpolo vormt één van de zes zwemsporten binnen de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB). Met ruim 22.000 actieve waterpolospelers is het na het zwemmen de grootste doelgroep. Wekelijks vinden er in vele honderden zwembaden in Nederland waterpolowedstrijden plaats. De Nederlandse waterpolocompetitie is binnen Europa de grootste. Om al deze wedstrijden in goede banen te leiden beschikt de KNZB over 2465 waterpolo officials van verschillend niveau.

Naast de LSC zijn er nog enkele relevante gremia binnen de KNZB die zich met (bond)officials bezig houden. Dit is de Taakgroep Scheidsrechterszaken (TGS) welke zich met name operationeel bezig houdt met de bondsscheidsrechters. Hieronder vallen onder andere aanstellingen, rapportages en communicatie.
De andere groep is de BVWS (Belangenvereniging voor Waterpoloscheidsrechters), die als belangenbehartiger van de officials optreedt.