• Synchroonzwemmen
  • Opleidingen

Meerjaren Opleidingsplan

16 februari 2023

Water ballet gcce4c69b5 1920

Meerjaren Opleidingsplan Synchroonzwemmen

Succes in de sport komt niet uit de lucht vallen. Aan succes in de topsport is jarenlange zorgvuldige geplande en begeleide training voorafgegaan. Er zijn veel sporters in Nederland. Of zij ook doorbreken in de topsport hangt van veel factoren af. In het Meerjaren Opleidingsplan Synchroonzwemmen heeft de KNZB alle factoren op een overzichtelijke wijze gerangschikt. Het Meerjaren Opleidingsplan wordt momenteel geüpdatet aan de huidige maatstaven. Dit betekent echter niet dat de leidraad welke in het MOSY staat niet nog gebruikt kan worden.

Downloads & Producten

MOSY

Parallel aan het MOSY zijn voor de eerste twee fases van het MOSY ondersteunende materialen ontwikkeld voor trainers. De materialen zijn praktisch van opzet. Een trainer kan er zo mee an de slag gaan, maar kan ook zijn eigen invulling eraan geven.

Synchro Spinning Starter
Met de Synchro Spinning Starter willen we jonge synchroonzwemsters en zwemmers een uitstekende technische basis aanbieden waarop ze een jarenlange synchroonzwemloopbaan kunnen bouwen. Na het doorlopen van de Synchro Spinning Starter beheerst de sporter de eindtermen van de diverse aanloopdiploma's.

Synchro Techniekacademie
De techniekacademie is het vervolg op de synchro spinning starter en is voor de leeftijdsgroep 9-12 jaar. In het plan staat het perfectioneren van techniek, houdingen en bewegingen centraal.

De materialen van spinning starten en techniekacademie zijn te bestellen via de webshop.​

Volledig Meerjaren Opleidingsplan Synchroonzwemmen

Het MOSY is gebaseerd op het LTAD. Op de site van Canadian Sport For Life kun je er meer over lezen.

Videobeelden

De videobeelden van de Dvd's zijn omgezet naar het KNZB YouTube kanaal. Je kunt de beelden bekijken via onderstaande links.

DVD Landtraining

DVD stuwingen

Videobeelden aanloopdiploma's

Klik hier om de video beelden van de aanloopdiploma's per 2020 te bekijken.