• KNZB

Missie en doelstellingen

18 april 2023

Rode Lijn

Strategisch plan

Passie voor zwemmen in baden en in open water, passie voor waterpolo, passie voor schoonspringen, en passie voor synchroonzwemmen. Dat geldt voor de KNZB, de verenigingen en hun leden. Onze ambitie is dat dat ook gaat gelden voor elke Nederlander die kan of wil (leren) zwemmen. Hoe dichter bij het hart, hoe vaker in het water!

Afbeelding52

De samenleving is veranderd en ook de rol die sport daarin vervult. Onze ambitie reikt dan ook verder dan de wedstrijdsport. Wij willen alle Nederlanders bereiken, die incidenteel of regelmatig zwemmen, maar geen lid zijn van een zwemvereniging. Met hen wil de KNZB graag ‘een levenslange band’ opbouwen. Samen met verenigingen, zwembaden, zwemscholen en gemeenten gaat de KNZB zich inzetten om het zwemmen bij een nieuw publiek onder de aandacht te brengen. Dit betekent dat de KNZB haar scope moet verbreden. Overigens zonder haar basis, de verenigingen en hun leden, te verlaten. Integendeel zelfs, de verenigingen en leden blijven prioriteit nummer één.

Zij zijn immers de plek waar de verbreding moet plaatsvinden. En zij zijn onze beste ambassadeurs. De sleutel zit in samenwerking met verenigingen, zwembaden, zwemscholen, gemeenten en andere aanbieders van sport en gezondheid. Samen inspelen op de wensen van elke individuele zwemmer door kennis te delen, samen passende producten en nieuwe technologieën ontwikkelen, en samen nieuwe geldstromen aanboren.

Om deze ambitie te verwezenlijken, gaat de KNZB zich voortaan vóór alles ondernemend, vernieuwend en uitnodigend opstellen. Een wijziging van koers vraagt ook om een wijziging van onze ‘cultuur’. Dat is misschien wel de grootste uitdaging. Een uitdaging die wij met dezelfde passie aangaan als waarmee onze voorgangers de zwemsport in Nederland geïntroduceerd hebben.

In het Strategisch plan Passie voor Water 2024 staat hoe de KNZB dit wil bereiken. Deze strategie is door de leden aangenomen in de ALV van april 2017 en een vervolg op het beleidsplan Waterkracht 2013-2016.

Downloads

Vragen?
Voor vragen over het strategisch plan kunt u contact opnemen met de directie via info@knzb.nl