• Waterpolo
  • Opleidingen

Officials waterpolo

16 februari 2023

1000043612

Officials waterpolo

Om wedstrijden in goede banen te leiden en daarmee de sport te faciliteren voor de vele waterpolo-spelers zijn scheidsrechters onmisbaar. Scheidsrechter word je door te starten met de basiscursus scheidsrechter en te gaan fluiten bij je eigen vereniging. Daarna kan je in verschillende stappen doorgroeien. En wie weet....fluit jij op de Olympische Spelen over een paar jaar?

Maar Olympische ambities zijn niet perse nodig! Voorop staat dat je veel plezier en voldoening haalt uit het in goede banen leiden van een wedstrijd.

Het fungeren als official is leuk, leerzaam en onmisbaar voor de sport! Iedereen kan gemakkelijk de eerste stappen zetten als official binnen het waterpolo.

Basiscursus official waterpolo

In het verleden waren de W-Official cursus en waterpoloscheidsrechter cursus twee verschillende cursussen. In de huidige basiscursus scheidsrechter (BsR-cursus) is dit tot één cursus ontwikkeld. Als cursisten met de BsR-cursus starten dienen zij het volledige praktijkdeel (fluiten en tafel-functies) uit te voeren. Pas na het behalen van de bevoegdheid kan er een splitsing gemaakt worden op welke functie de geslaagden worden ingezet. Zodoende krijgt de cursist een beter inzicht op beide functies en het bevordert de communicatie tussen de scheidsrechters en de BsR-officials.

De BsR-cursus bestaat uit een theoretisch deel (een e-learning inclusief theorie-examen) en een praktijkexamen. Het theoretische gedeelte kan de cursist in eigen tempo, thuis maken en het praktijk gedeelte wordt afgenomen door een praktijkbegeleider. De praktijkbegeleider van een vereniging is een functionaris die door de eigen vereniging verantwoordelijk is voor deze taak en kennis heeft van de jurytafel en het spel begeleiden van de jongste jeugd.

De nieuwe opzet van de cursus is mede bedoeld om de jeugd kennis te laten maken met de omschreven functies. Als de verenigingen de cursus vanaf 14 jaar verplicht laten doen, dan is er gelijk spelregelkennis. Door hen ook te laten fungeren worden leden ook meer betrokken bij het vervullen van vrijwilligers taken voor de vereniging.

Instroomeisen:

  • KNZB lidmaatschap
  • Minimaal 14 jaar oud
  • Een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Aanmelden BsR-cursus waterpolo official

BsR-opleiding: Om je aan te melden voor de BsR-opleiding dien je het Aanmeldformulier BsR te downloaden en volledig en naar waarheid ingevuld te mailen naar opleidingen@knzb.nl. (Let op je dient in het bezit te zijn van een geldige VOG en een praktijkbegeleider)

Vervolgcursus waterpolo official seizoen 2024-2025

Kort na de zomer organiseert de KNZB weer de vervolgcursus waterpolo official! De scheidsrechtersopleiding vindt uiteraard plaats met het oog op de nieuwe structuur die in het seizoen 2024-2025 ingaat. Als je de vervolgcursus hebt afgerond, heb je de keuze of je clubscheidsrechter gaat worden of dat je “neutrale scheidsrechter” gaat worden. Meer uitleg over de soorten scheidsrechters binnen waterpolo en de bijbehorende opleiding staat beschreven in de bijlage.


Data vervolgcursus najaar 2024

Theorie avonden (online) op:
* Maandag 2 en maandag 9 september 2024
* Dinsdag 3 en dinsdag 10 september 2024
* Woensdag 4 en woensdag 11 september 2024
* Donderdag 5 en donderdag 12 september 2024

Praktijkexamen op 21 september 2024, 28 september 2024 of 5 oktober 2024. Het praktijkexamen vindt plaats op de gekozen dag, binnen de eigen regio.
De opleiding dient voor 31 oktober 2024 te zijn afgerond.

Instroomeisen

  • KNZB lidmaatschap
  • Minimaal 14 jaar oud
  • Een geldige, recente Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Kosten
De opleiding tot vervolgscheidsrechter is voor KNZB-leden gratis. Echter, indien je als deelnemer tijdens de opleiding afhaakt of de opleiding niet binnen de gestelde deadline afrondt, is de KNZB genoodzaakt hiervoor € 25 onkostenvergoeding in rekening te brengen. Dit bedrag is louter bedoeld ter dekking van de reeds gemaakte onkosten.

Aanmelden voor deze mooie opleiding? Klik hier!
De inschrijving sluit op 26 augustus 2024, 17.00 uur.