• Waterpolo
  • Opleidingen

Officials waterpolo

16 februari 2023

1000043612

Officials waterpolo

Om wedstrijden in goede banen te leiden en daarmee de sport te faciliteren voor de vele waterpolo-spelers zijn scheidsrechters onmisbaar. Scheidsrechter word je door te starten met de basiscursus scheidsrechter en te gaan fluiten bij je eigen vereniging. Daarna kan je in verschillende stappen doorgroeien. En wie weet....fluit jij op de Olympische Spelen over een paar jaar?

Maar Olympische ambities zijn niet perse nodig! Voorop staat dat je veel plezier en voldoening haalt uit het in goede banen leiden van een wedstrijd.

Het fungeren als official is leuk, leerzaam en onmisbaar voor de sport! Iedereen kan gemakkelijk de eerste stappen zetten als official binnen het waterpolo.

Basiscursus official waterpolo

In het verleden waren de W-Official cursus en waterpoloscheidsrechter cursus twee verschillende cursussen. In de huidige basiscursus scheidsrechter (BsR-cursus) is dit tot één cursus ontwikkeld. Als cursisten met de BsR-cursus starten dienen zij het volledige praktijkdeel (fluiten en tafel-functies) uit te voeren. Pas na het behalen van de bevoegdheid kan er een splitsing gemaakt worden op welke functie de geslaagden worden ingezet. Zodoende krijgt de cursist een beter inzicht op beide functies en het bevordert de communicatie tussen de scheidsrechters en de BsR-officials.

De BsR-cursus bestaat uit een theoretisch deel (een e-learning inclusief theorie-examen) en een praktijkexamen. Het theoretische gedeelte kan de cursist in eigen tempo, thuis maken en het praktijk gedeelte wordt afgenomen door een praktijkbegeleider. De praktijkbegeleider van een vereniging is een functionaris die door de eigen vereniging verantwoordelijk is voor deze taak en kennis heeft van de jurytafel en het spel begeleiden van de jongste jeugd.

De nieuwe opzet van de cursus is mede bedoeld om de jeugd kennis te laten maken met de omschreven functies. Als de verenigingen de cursus vanaf 14 jaar verplicht laten doen, dan is er gelijk spelregelkennis. Door hen ook te laten fungeren worden leden ook meer betrokken bij het vervullen van vrijwilligers taken voor de vereniging.

Instroomeisen:

  • KNZB lidmaatschap
  • Minimaal 14 jaar oud
  • Een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Aanmelden BsR-cursus waterpolo official

BsR-opleiding: Om je aan te melden voor de BsR-opleiding dien je het Aanmeldformulier BsR te downloaden en volledig en naar waarheid ingevuld te mailen naar opleidingen@knzb.nl. (Let op je dient in het bezit te zijn van een geldige VOG en een praktijkbegeleider)

Nieuwe vervolgcursus waterpolo official van start

In vervolg op de succesvolle pilot in het najaar van 2023 vindt dit voorjaar de vernieuwde vervolgcursus waterpolo official plaats. Waterpoloscheidsrechter worden? Meld je dan snel aan!
De scheidsrechtersopleiding bestaat uit het volgen van twee online theorie avonden, het doorlopen van een e-learning inclusief een theorie examen. Vervolgens doe je praktijkexamen op één van de drie beschikbare data in jouw eigen regio, onder begeleiding van een ervaren scheidsrechter.

Op maandag 11 en 18 maart van 19.30 – 21.30 uur vinden de twee online theorie avonden plaats, gegeven door onze ervaren opleiders. De cursisten worden, afhankelijk van het aantal aanmeldingen, opgedeeld in verschillende groepen.

Vanuit de theorie werk je toe naar het praktijkexamen op 30 maart, 6 of 13 april. Op de door jou gekozen dag fluit je een wedstrijd, binnen de eigen regio. Immers, het fluiten van wedstrijden leer je pas echt als je zelf gaat fluiten.
Je fluit de wedstrijd samen met een ervaren scheidsrechter. Tijdens het praktijkexamen vindt een onafhankelijk beoordeling plaats. Ben je geslaagd? Dan ontvang je in de tweede helft van april via jouw vereniging een startpakket met een poloshirt, setje kaarten en een fluit.

Data vervolgcursus voorjaar 2024
- Theorie avonden op 11 en 18 maart
- Praktijkexamen op 30 maart, 6 of 13 april

De theorie avonden zijn online. Het praktijkexamen vindt plaats op de door de cursist gekozen dag, binnen de eigen regio.

Instroomeisen:
- KNZB lidmaatschap
- Afgeronde BSR cursus
- Minimaal 14 jaar oud
- Een geldige, recente Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Aanmelden? Klik hier! De inschrijving sluit op 1 maart 20.00 uur.