• Para-zwemmen

Ongehoord sportief

21 maart 2023

Para zwemmen Kees Jan van Overbeeke

Ongehoord Sportief is een samenwerkingsverband tussen partijen uit de sport. De KNDSB, Gehandicaptensport Nederland, sportbonden (waaronder de KNZB) en partijen met expertise over de doelgroep auditieve beperking.

Missie: verhogen van sportdeelname en sportplezier van doven en slechthorenden

Het doel is de sportparticipatie en het sportplezier van mensen met een auditieve beperking te verhogen. Daarmee moet sport en bewegen voor iedereen toegankelijk worden, waarbij iedereen in zijn/haar eigen omgeving kan sporten onder deskundige begeleiding.

Vanuit de doelgroep blijkt dat er behoefte is aan ondersteuning om aan te sluiten bij de reguliere sportverenigingen. De ondersteuning betreft niet alleen over de de grote groep mensen met een auditieve beperking, maar de ondersteuning is er ook voor ouders, trainers en lesgevers. Er wordt meer kennis een informatie gedeeld over de omgang met een auditieve beperking bij sportverenigingen. Er wordt gezorgd voor een toegankelijk en laagdrempelig informatienetwerk met sportaanbod voor mensen met en zonder een auditieve beperking.

Ongehoord Sportief richt zich op het opzetten en uitbreiden van een netwerkorganisatie met betrekking tot dovensport. Het doel daarvan is de doelgroep te enthousiasmeren voor sport door in de eerste plaats passend en toegankelijk aanbod in de buurt te realiseren. Daarbij is het van groot belang dat dat aanbod ook vindbaar is. Mensen met een auditieve beperking moeten weten waar ze informatie kunnen vinden over de geschikte sport- en beweegmogelijkheden in de regio. Daarnaast wil zij de doelgroep ook laten ervaren welke mogelijkheden er allemaal zijn in het sportlandschap, bijvoorbeeld door het organiseren van multisportdagen. Tevens zet Ongehoord Sportief zich de aankomende jaren in om de deskundigheid over begeleiden, trainen en coachen van mensen met een auditieve beperking te bevorderen.