• Opleidingen

Opleidingsmodel

16 februari 2023

Na een bezoekronde in 2018 langs 200 verenigingen werd duidelijk: de kwaliteit van KNZB-opleidingen moet omhoog! Met die luide wens zijn we aan de slag gegaan; het opleidingsaanbod wordt inmiddels anders georganiseerd.

De KNZB is gestopt met het organiseren van opleidingen niveau 1, 2 en 3. Wel blijft de KNZB de opleidingen niveau 3 toetsen. Lokale ondernemers verzorgen voor iedere sporttak de opleidingen op niveau 1, 2 en 3. Zij organiseren de opleiding en geven vorm aan de inhoud van de opleiding. Tevens begeleiden zij de cursisten.

De rol van de KNZB
Wat is dan de rol van de KNZB? De KNZB stimuleert het volgen van opleidingen en checkt of de lokale ondernemers aan de eisen voldoen. De KNZB stelt op hoofdlijnen de sporttechnische eindtermen vast. Dat zijn de eindtermen die getoetst worden tijdens de Proeven van Bekwaamheid (PvB's). Ook de toetsing van de opleiding niveau 3 middels de PvB's blijft de taak van de KNZB. Na het behalen van de PvB's ontvangt de cursist het diploma met de bijbehorende licentie digitaal.

Werkwijze aanmelden opleiding
Wil je een opleiding volgen? Zo werkt het:

  1. Selecteer een lokale ondernemer met het juiste aanbod online.
  2. Volg de opleiding van jouw keuze, bij de ondernemer van jouw keuze.
  3. Tijdens de opleiding bouw je een portfolio op, met theorie- en praktijkopdrachten.
  4. Is het portfolio compleet? Dan vraag je bij de ondernemer (niveau 2) of bij de KNZB (niveau 3) de PvB's aan.
  5. Haal je de PvB's? Dan ben je gediplomeerd KNZB-trainer/coach of instructeur.
  6. Je ontvangt het diploma en je licentie digitaal in de elektronische leeromgeving.
  7. Voor behoud van deze licentie, dien je je jaarlijks bij te scholen. Dit kan bij de lokale ondernemer, bij de KNZB of bij een van de andere aanbieders (sporttakoverstijgend).