• Opleidingen

Praktijkbegeleider

16 februari 2023

Praktijkbegeleider

Bij de opleidingen op niveau 2 en 3 is de begeleiding van de praktijkbegeleider binnen de vereniging van cruciaal belang. De praktijkbegeleider is het eerste aanspreekpunt voor feedback en technische kennis.

Scholing Praktijkbegeleider in de Sport
Er worden diverse scholingsdagen voor praktijkbegeleiders georganiseerd, door bijvoorbeeld lokale KNZB ondernemers maar ook door de Academie voor Sportkader. Door het hele land vinden deze scholingen plaats. De scholing is sporttak overstijgend en bestaat uit één dag of twee dagdelen. De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Leerstijlen
  • Leerklimaat
  • Coaching
  • Feedback
  • Reflectie
  • Motivatie & zelfvertrouwen

Na de scholingsdag(en) krijg je van de docent opdrachten mee, die worden beoordeeld door de docent. Bij een voldoende beoordeling verstrekt de KNZB het diploma ‘Praktijkbegeleider’, met hierop de PvB kwalificaties 3.4 en 4.4 vermeld. Dit diploma is tevens licentiepunten waard.