• Reglementen
  • KNZB

Procedure reglementen

15 februari 2023

Spelregels Waterpolo

Procedure reglementen

De procedure voor wijzigingen via de ALV vindt u hier.

Wijzigingsvoorstellen kunnen uitsluitend voor vermelde datum en volgens een standaard formulier worden ingediend. Dit formulier vindt u hier. Het formulier kunt u mailen aan reglementen@knzb.nl.

Wijzigingen in het sportreglement kunnen gedurende het jaar worden ingediend. Hiervoor kunt u het standaardformulier gebruiken. Dit formulier vindt u hier. Het formulier kunt u mailen aan reglementen@knzb.nl.

Wijzigingen in het sportreglement kunnen drie keer per jaar plaatsvinden:
1 januari (uiterste inleverdatum is 1 oktober)
1 mei (uiterste inleverdatum is 1 februari)
1 september (uiterste inleverdatum is 1 juni)