• Veilige Sportomgeving
  • KNZB

Register tuchtuitspraken seksuele intimidatie

15 februari 2023

Register tuchtuitspraken seksuele intimidatie

Dit register heeft als doel personen die tuchtrechtelijk veroordeeld zijn in het kader van Seksuele Intimidatie in de sport te weren voor functies in de georganiseerde sport. Bij dit register worden alle personen ingeschreven die tuchtrechtelijk veroordeeld zijn. De veroordeelde wordt voor de duur van de sanctie die de tuchtrechter heeft uitgesproken ingeschreven en daarna weer volledig uit het Register verwijderd. Alle bij NOC*NSF aangesloten sportorganisaties, dus ook onze verenigingen, kunnen bij aanstelling van vrijwillig of professioneel kader, naast de VOG opvragen, ook het Register raadplegen. Het raadplegen kan alleen via de VCP van de bond bij NOC*NSF. Meer informatie over het registratiesysteem kun je vinden op deze pagina.