• Reglementen
  • KNZB

Reglementen wijzigingsvoorstellen waterpolo per 01-05-2022

15 februari 2023

Spelregels Waterpolo

Reglementen wijzigingsvoorstellen waterpolo per 01-05-2022

Hieronder treft u de wijzigingsvoorstellen voor het reglement, met ingangsdatum 1 mei 2022.

Tot uiterlijk 31 maart a.s. kunnen inhoudelijke reacties gezonden worden naar wpcompetitieleider@knzb.nl.

Goedkeuring verleend door bestuur: