• Inclusiviteit

Richtlijnen KNZB Transgender personen in de sport

07 augustus 2023

Door NOC*NSF is een richtlijn gender- en seksediverse personen opgesteld. Lees meer via deze link.
Gebaseerd op deze richtlijn heeft de KNZB ook richtlijnen opgesteld. Deze richtlijnen zijn als volgt:

Breedtesport

Voor breedtesport volgt de KNZB het advies van NOC*NSF, wat inhoudt dat de transpersoon zelf de keuze mag maken of de persoon uitkomt bij de jongens/mannen of bij de meisjes/vrouwen. Resultaten en prestaties worden onverkort overgenomen en niet aangepast. Om resultaten en prestaties correct te kunnen registreren is het noodzakelijk dat de zwemmer uitkomt onder het geslacht waarmee de persoon in kwestie in de ledenadministratie van Sportlink is opgenomen. Om een geslachtwijziging in de ledenadministratie door te (laten) voeren kun je contact opnemen met het KNZB bondsbureau. Voor breedtesportwedstrijden in het buitenland gelden de regels van de World Aquatics organisatie tenzij de vereniging andere afspraken maakt die in lijn zijn met de regels voor de Nederlandse Breedtesport.

Topsport

Ten aanzien van topsport (in dit verband op te vatten als alle internationale wedstrijden die het niveau van nationale top overstijgen waarvoor de regels van de World Aquatics organisatie gelden) volgt de KNZB de internationale regelgeving van de World Aquatics organisatie voor transpersonen. Deze regels beschreven in Policy on Eligibility for men’s and woman’s competition categories wijken af van de regels zoals die gehanteerd wordt door NOC*NSF en IOC. Indien hier vragen over zijn kan contact worden opgenomen met Irma Duim.

Nationale topsport

Ten aanzien van de nationale topsport is de vraag waar de breedtesport binnen de zwemsporten overgaat in topsport. De KNZB heeft gekozen die grens te leggen bij de Nederlandse Kampioenschappen. Voor deelname door transpersonen aan Nederlandse Kampioenschappen gelden derhalve dezelfde regels als voor internationale topsport. Voor alle andere onderdelen binnen de zwemsporten in Nederland, inclusief competities en regiokampioenschappen, kan de transpersoon dus zelf de keuze maken. Op deze regel omtrent NK’s wordt één uitzondering gemaakt.

Omdat alle Nederlandse competities zwemmen en waterpolo als breedtesport worden aangemerkt, worden de finales van deze competities (finale rondes zwemmen en Kampioenschappen van Nederland waterpolo) ook als breedtesport beschouwd. Voor de erkenning van records wordt in echter wel de richtlijn voor topsport gehanteerd.

Registratie transgenders

Voor het registreren van transpersonen in de ledenadministratie, en dan met name wat betreft de keuze van het geslacht, is het advies om hierin de keuze aan de transpersoon over te laten. Alleen indien de transpersoon topsport gaat bedrijven zal tijdig duidelijkheid verschaft moeten worden omtrent het geslacht (al dan niet na operatieve ingrepen en hormoonkuur). De ledenadministratie van de KNZB volgt op dit punt de informatie zoals aangeleverd door de vereniging.