• Synchroonzwemmen

Statussen en talentprofielen

17 februari 2023

IMG 2529

In het kader van het focusbeleid van NOC*NSF kunnen alleen sporters die deelnemen aan senioren topsport programma's die topsportfinanciering van NOC*NSF ontvangen in aanmerking komen voor een A-, Selectie- en HP-status. Helaas valt synchroonzwemmen niet onder het focusbeleid van NOC*NSF en komen senioren sporters alleen in aanmerking voor een bondsstatus.

Voor talentvolle sporters hanteert de KNZB samen met NOC*NSF criteria voor het toekennen van talentstatussen. Sporters die voldoen aan de criteria worden voor de duur van 1 jaar opgenomen op een lijst met talenten. Tweemaal per jaar wordt een nieuwe lijst samengesteld.

De lijst van talenten kent 3 niveaus:

  • Belofte (B)
  • Nationaal Talent (NT )
  • Internationaal Talent (IT)

Sporters op een talentlijst komen in aanmerking voor ondersteuning van het Olympisch netwerk. Bij het Olympisch Netwerk zijn regionale organisaties aangesloten die talentvolle sporters kunnen ondersteunen in hun sportbeoefening. In de regel wordt een sporter bij een debuut op de talentlijst door het betreffende (regionale) Olympische Netwerk uitgenodigd voor een intakegesprek.

GroepLeeftijdsprofielPrestatieprofiel
BondsstatusSenioren

* Behalen mondiale top 16 prestatie

* Op voordracht van bond toegekend

IT statusSenioren 3 jaar uitloop

* Behorend tot de HPC selectie

* Deelname EK, WK wedstrijden

* Niet in bezit van Selectie- of A-status

Junioren categorie

* Behorend tot de junioren selectie

* Deelname EJK, WJK wedstrijden

NT statusJunioren / Age I of Age II

* Behorend tot de junioren selectie of talentteam

​* Deelname aan de Synchrobeat en/ of het NJK

Belofte

Age I

Age II

* Behorend tot het opleidingsteam

* Deelname aan de Synchrobeat